Thursday, November 10, 2011

Karangan Selangkah ke Perpustakaan Sejuta Pengetahuan : Bincangkan.

Pendahuluan
Perpustakaan ialah tempat rujukan.  Murid sekolah mestilah memanfaatkan perpustakaan.
Perpustakaan ditubuhkan di sekolah, daerah, negeri, institusi pendidikan tinggi, dan sebagainya.
Terdapat pelbagai kebaikan jika murid/remaja mengunjungi perpustakaan.
Peribahasa/kata-kata indah : membaca jambatan ilmu.

Isi 1
Murid dapat membaca pelbagai jenis bahan bacaan.  Perpustakaan menyediakan pelbagai bahan rujukan spt.  buku teks, buku ulasan, buku ulang kaji, kertas model, surat khabar, jurnal, majalah, dll.
Bahan-bahan ini dapat meningkatkan pengetahuan murid/remaja. Khususnya murid yang akan menduduki peperiksaan utama spt PMR, SPM, STPM.
Bahan disediakan secara percuma dan boleh dipinjam oleh murid.
Peribahasa :  Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.

Isi 2
Murid/remaja dapat belajar dalam keadaan tenang di perpustakaan.
Suasana di dalam perpustakaan sangat selesa (kondusif), tenang, tidak bising.
Perpustakaan dilengkapi dengan pendingin hawa/penyaman udara.
Perpustakaan menetapkan peraturan supaya pengunjung tidak membuat bising. Membantu murid/remaja belajar secara berkesan.
Peribahasa :  sambil menyelam minum air.

Isi 3.
Murid/remaja dapat menggunakan masa secara bermanfaat.
Dapat mengelakkan murid/remaja terlibat dalam aktiviti yang tidak berfaedah spt melepak, terlibat dengan gejala sosial, dadah, berpeleseran, dll.
Ibu bapa tidak berasa bimbang akan keselamatan anak-anak remaja mereka terutama pada masa cuti atau hujung minggu.
Peribahasa :  Masa itu emas.

Isi 4.
Murid/remaja dapat memupuk semangat perpaduan dengan lebih berkesan.
Perpustakaan dapat dijadikan tempat interaksi remaja daripada pelbagai kaum.
Mewujudkan kumpulan perbincangan kecil untuk belajar bersama-sama.
Memberi peluang kepada murid/remaja mengenali budaya, agama, bangsa-bangsa yang berbeza-beza.
Peribahasa :  Tak kenal maka tak cinta.

Isi 5.
Memberikan peluang murid/remaja mengakses ilmu melalui pelbagai kemudahan elektronik.
Perpustakaan menyediakan kemudahan internet.  Murid dapat mengakses bahan-bahan pembelajaran seperti nota, soalan-soalan latihan, soalan ramalan, dan sebagainya.
Contoh laman sesawang bercorak akademik ialah tutor.com.my,  skorA.com.my, laman-laman sesawang guru cemerlang, dan sebagainya.
Peribahasa : kalau tidak dipecahkan ruyung, di mana akan mendapat sagunya.

Kesimpulan
Banyak kebaikan perpustakaan yang perlu dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya remaja.
Semua pihak hendaklah mengambil peluang untuk memantapkan pengetahuan dengan mengunjungi perpustakaan.
Remaja yang tidak mengunjungi perpustakaan akan ketinggalan dalam pelbagai aspek kehidupan.
Remaja yang berpengetahuan dapat bersaing dengan semangat 1 Malaysia.

Wednesday, November 9, 2011

Tips Karangan Bahagian A

Karangan Bhg A, karangan  berpandu.

Kenal pasti tema dan kata kunci.  Tema ialah tajuk besar yang terletak di bahagian atas bahan rangsangan atau dalam arahan soalan.  Jadikan tema sebagai pendahuluan dan kesimpulan karangan.

Contoh :  Tema bahan  :  Cara-cara menangani kenaikan harga barang keperluan.
Pendahuluan : Kenaikan harga barangan keperluan sering menjadi buah mulut masyarakat. Hal ini menyebabkan rakyat Malaysia berasa kurang selesa ibarat cacing kepanasan.  Kerajaan mengambil pelbagai langkah untuk menangani gejala ini.  Namun demikian masalah ini memuncak terutama apabila musim perayaan.  Jika diteliti terdapat pelbagai cara yang dapat diamalkan untuk mengatasi kenaikan harga barang keperluan.

Kesimpulan  :  Kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah yang dapat diambil untuk mengatasi gejala kenaikan harga barang keperluan.  Seluruh masyarakat hendaklah menggemblengkan tenaga untuk memastikan gejala ini dapat diatasi.  Jika tidak kehidupan masyarakat bakal berhadapan dengan masalah besar akibat kadar inflasi yang tinggi.  Iltizam dan kerjasama semua pihak umpama aur dengan tebing dan dapat mengekang kenaikan harga barangan sejajar dengan gagasan 1 Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.

Kata kunci pula terdapat pada setiap komponen bahan rangsangan.  Kata kunci ini akan menjadi isi karangan.

Ingat  :
Tulis dalam jumlah perkataan yang disarankan dalam arahan soalan.  Jangan tulis terlalu panjang kerana ada kemungkinan peperiksaan tidak akan membawa karangan yang melebihi had. (Dalam lingkungan 200 - 250 perkataan sahaja)

Sebaik-baiknya, bilang jumlah perkataan dan tulis di hujung karangan anda.

Tuesday, October 25, 2011

Karangan Isu Pelancongan


Sektor pelancongan merupakan sumber pendapatan yang kedua pentingnya di negara kita.  Bincangkan langkah-langkah yang wajar diambil untuk mempromosikan sektor pelancongan negara ini.  Panjang karangan anda hendaklah lebih daripada 350 patah perkataan.

Cadangan jawaban
Sektor pelancongan di negara kita berkembang maju dan menjadi sumber pendapatan negara yang penting.  Hal ini menyebabkan tempat pelancongan di negara ini dibuka dengan banyak seperti cendawan selepas hujan.  Kerajaan telah menggerakkan semua agensinya untuk memastikan sektor pelancongan berkembang pesat sejajar dengan pembanguna negara yang pantas.  Namun, masih ada ruang dan luang yang wajar dimanfaatkan oleh semua pihak untuk memastikan semua pihak mendapat faedah daripada perkembangan sektor ini.  Jika ditinjau dengan mendalam terdapat beberapa langkah yang pragmatik untuk memajukan sektor pelancongan di negara kita.

            Antara langkah yang dapat diambil ialah pihak  kerajaan memperkenalkan produk pelancongan baharu yang dapat menarik minat pengunjung mancanegara.  Banyak produk pelancongan yanng wajar diterokai oleh pihak-pihak yang terbabit.  Misalnya, kerajaan menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam program inap desa dengan lebih banyak. Selain itu konsep pelancongan kesihatan, agropelancongan, ekopelancongan, dan seumpamanya hendaklah dikembangkan.  Kita juga wajar memperkenalkan pelancongan musim buah-buahan seperti musim durian, manggis, langsat, dan sebagainya.  Produk pelancongan yanng diperkenalkan mestilah dapat menarik hati pelancong-pelancong mancanegara.  Biasanya pelancongan luar mahu melihat sesuatu yang tidak ada di negara mereka.  Oleh itu, kita harus mengambil peluang untuk memperkenalkan keunikan negara ini dengan mengetengahkan budaya hidup dan kesenian masyarakat tempat. Sebagai contoh, pelancong wajar dibawa  untuk tinggal bersama-sama masyarakat luar bandar dan mendalami cara hidup mereka. Jadi, usaha kerajaan memperkenalkan produk pelancongan baharu dapat meningkatkan sektor berkenaan.

              Selain itu pihak kerajaan wajar menganjurkan karnival pelancongan di seluruh pelosok dunia Karnival pelancongan ialah kaedah yang berkesan untuk memperkenalkan negara kita sebagai destinasi pelancongan.  Dalam karnival ini, banyak perkara yang dapat diketengahkan.  Antaranya ialah tempat-tempat menarik di negara ini, makanan yang pelbagai, dan juga kebudayaan masyarakat pelbagai kaum. Selain itu karnival ini juga wajar menyediakan pakej-pakej pelancongan yang kompetetif kepada masyarakat antarabangsa.  Karnival seperti ini hendaklah diadakan di seluruh dunia.   Tumpuan hendaklah diberikan pada rantau yang jauh seperti di Amerika Selatan dan juga Afrika.  Sebagai contoh karnival wajar diadakan di Brazil untuk menarik minat pengunjung di sana datang ke Malaysia dan menghebahkan kehebatan negara kita, bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Oleh yang demikian, penganjuran karnival pelancongan di luar negara merupakan langkah yang berkesan untuk mempromosikan negara kita sebagai destinasi pelancongan yang menarik.

Seterusnya, kerajaan Malaysia juga wajar menganjurkan pelbagai acara antarabangsa dengan lebih kerap.   Pelbagai acara antarabangsa wajar dilobi agar diadakan di negara ini.  Sebagai contoh, penganjuran acara sukan antarabangsa seperti Monsoon Cup, perlumbaan Formula 1, kejohanan badminton, dan seumpamanya merupakan acara yang sangat mendapat perhatian peminat antarabangsa.Dalam bidang seni pula, negara kita menjadi tuan rumah kepada beberapa acara antarabangsa, contohnya Festival Muzik  Dunia yang diadakan di Sarawak setiap tahun. Kemampuan negara untuk menganjurkan antarabangsa memang terbukti kejayaannya, bak kata pepatah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain di dunia. Acara antarabangsa ini hendaklah diadakan dengan lebih kerap dan dijadikan acara tahunan.  Dengan cara ini, lebih ramai pelancong akan mengunjung negara ini bukan sahaja untuk melibatkan diri dalam acara-acara yang dianjurkan, malahan untuk melawat tempat-tempat menarik di negara kita, bak kata pepatah sambil menyelam minum air.  Jadi, jelaslah penganjuran acara antarabangsa dapat meningkatkan promosi pelancongan di negara kita.


             Selain itu, satu daripada langkah-langkah untuk mempromosikan sektor pelancongan negara ini adalah dengan mengadakan kempen Tahun Malaysia Malaysia dengan lebih berkesan dan melibatkan lebih banyak penyertaan.  Tahun Melawat Malaysia ialah kempen untuk menggalakkan pelancong datang ke negara kita dengan lebih besar bilangannya.  Kempen yang diadakan sepanjang tahun ini mennyediakan pelbagai acara untuk menarik minat pelancong datang ke negara ini. Misalnya, pelbagai acara kebudayaan pelbagai kaum dipersembahkan untuk para pelancong.  Penyertaan pelbagai pihak digalakkan untuk memeriahkan lagi sambutan Tahun Melawat Malaysia ini. Selain badan-badan kerajaan, pihak swasta juga memikul tanggungjawab untuk mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang kompetetif, bak kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.  Hotel-hotel, syarikat penerbangan, dan syarikat pengangkutan awam mestilah melibatkan diri untuk menjayakan kempen ini.  Jelaslah, kempen Tahun Melawat Malaysia dapat meningkatkan sektor pelancongan di negara kita.
 
              Kesimpulannya,  terdapat pelbagai langkah yang dapat dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan sektor pelancongan di negara kita.  Semua pihak hendaklah tampil dan menunjukkan iltizam yang tinggi untuk membantu kerajaan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang hebat, bak kata pepatah kalau tidak dipecahkan ruyung, di mana akan mendapat sagunya.  Jika tidak, segala keunikan dan kehebatan budaya pelbagai kaum di negara ini akan sia-sia dan tidak dapat diketengahkan untuk dinikmati oleh pelancongan tempatan dan mancanegara.  Kerjasama dan kesungguhan semua pihak yang terbabit akan menonjolkan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelancongan yang terkenal di dunia.

               

Thursday, October 20, 2011

Latar Masyarakat dan Pengajaran dalam Interlok

(a) Huraikan dua latar masyarakat yang terdapat dalam salah satu novel yang anda kaji. [7 markah]

(b) Huraikan pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji.
[8 markah]

(a) Novel yang saya kaji ialah novel Interlok karangan Sasterawan Negara Abdullah Hussain. Novel ini mengetengahkan pelbagai latar masyarakat yang utama. Antaranya ialah masyarakat Melayu yang tidak berpendidikan dan sering ditipu oleh pihak yang suka mengambil kesempatan. Seman yang tidak bersekolah tidak tahu membaca perjanjian antara bapanya dengan Cina Panjang. Akibatnya kehidupan Seman terumbang-ambing setelah bapanya meninggal dunia.  Selain itu latar masyarakat yang diketengahkan ialah masyarakat yang nekad berhijrah untuk mengubah nasib. Lee Kim Lock dan anaknya Cing Huat telah berhijrah dari negara kelahirannya China untuk membina kehidupan di Malaya. Akhirnya golongan ini berjaya menguasai bidang ekonomi di Malaya. Maniam juga merupakan seorang yang berhijrah untuk memperbaiki kehidupan di Tanah Melayu. Hasil kesungguhannya Maniam akhirnya berjaya bekerja sebagai mandur estet.  Kesimpulannya, novel Interlok mengetengahkan latar masyarakat yang menarik kerana terdiri daripada pelbagai bangsa dan keturunan.
(b) Novel yang saya kaji ialah Interlok karya Sasterawan Negara Abdullah Hussain. Terdapat banyak pengajaran yang termuat dalam novel ini. Antaranya ialah manusia perlulah berani membuat keputusan untuk kebaikan diri. Lee Kim Lock berani membuat keputusan untuk berpindah ke Tanah Melayu untuk mengubah kehidupan yang sukar di tanah air sendiri. Selain itu kita hendaklah membantu orang yang berada alam kesusahan. Lebai Man mahu Seman dan ibunya tinggal di rumahnya terlebih dahulu setelah keluar dari rumah. Lazim pula sanggup bersama-sama penduduk kampung mendirikan rumah untuk didiami Seman. Seterusnya kita hendaklah mengelakkan diri daripada menyembunyikan status diri. Maniam tidak menceritakan bahawa dia sudah berkahwin ketika di India. Namun statusnya akhirnya terbongkar dengan kedatangan Suppiah. Dia dihalau oleh bapa mentuanya keluar dari rumah kerana terlalu marah. Akhirnya kita hendaklah bersikap jujur terhadap orang lain. Cina Panjang mendapat harta dengan cara menipu Musa yang tidak berpelajaran dan miskin dengan meletakkan nama Musa pada tanah yang dibeli. Akan tetapi apabila Musa meninggal dunia, Cina Panjang menghalau anaknya Seman dan Mak Limah.   Kesimpulannya, novel Interlok memaparkan banyak pengajaran yang wajar diteladani oleh pembaca.

Esensi Bahasa Malaysia SPM untuk 2012

Buku rujukan Bahasa Malaysia terbaru terbitan Pearson Longman Malaysia akan berada di pasaran tidak lama lagi.  Sesiapa yang berminat jangan lupa untuk mendapatkan buku rujukan ini di mana-mana kedai buku seluruh negara.

Sunday, October 16, 2011

Langkah-langkah untuk Mengatasi Jenayah Ragut.

Pendahuluan
Jenayah ragut semakin berleluasa dan sering dilaporkan media.
Mencetuskan kebimbangan masyarakat.
Kerajaan melakukan pelbagai langkah pencegahan, namun masalah ini masih wujud.
Terdapat pelbagai langkah untuk menangani gejala ini.
Peribahasa :  api dalam sekam. duri dalam daging.

Isi 1
Tingkatkan pengawasan polis di kawasan panas.Contoh, tempat tumpuan umum, stesen bas,LRT, pusat beli-belah dll.
Rondaan yang lebih kerap. dan berterusan.
Tempatkan polis berpakaian awam.
Menambah bilangan polis bantuan.
Peribahasa : mencegah lebih baik daripada mengubati.

Isi 2
Memasang kameralitar tertutup di tempat awam. Disambungkan dengan balai polis berhampiran.
Tujuannya untuk mengesan pergerakan peragut.
Dapat menghalang peragut kerana bimbang aktiviti mereka dikesan.
Peribahasa :  sediakan payung sebelum hujan.

Isi 3
Kesedaran masyarakat tentang jenayah dipertingkatkan.
Mengelakkan pemakaian barangan kemas yang berlebihan.
Tidak membawa wang tunai dalam jumlah yang banyak.
Menggunakan kad kredit untuk transaksi.
Peribahasa :  hendak seribu daya tak hendak seribu dalih.

Isi 4

Merancang waktu dan tempat tujuan.
Bergerak dalam kumpulan agar tidak terdedah pada gejala  ragut.
Tidak melalui kawasan sunyi.
Mengelakkan waktu puncak dan masa-masa sesak.
Peribahasa :  air tenang jangan disangka tiada buaya.


Isi 5

Sentiasa peka dengan persekitaran.
Kaum wanita tidak membawa beg tangan secara sambalewa.
Memastikan barang berharga disimpan di tempat yang selamat,contohnya poket  rahsia.
Hindarkan diri daripada orang-orang yang mencurigakan.
Belajar seni pertahanan diri.
Membawa bahan-bahan pertahanan diri seperti serbu cili, semburan pemedih mata,dsb.
Peribahasa :  sesal dahulu pendapatan,sesal kemudian tiada berguna.

Isi 6

Badan sukarela turut berperanan menjaga ketenteraman awam,contohnya Jabatan Pertahanan Awam, RELA,dsb.
Menempatkan anggota di tempat-tempat strategik untuk memantau keadaan.
Menganjurkan ceramah dan kempen antiragut secara lebih kerap.
Peribahasa :  beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis.

Kesimpulan.
Jenayah ragut perlu dibendung. Pelbagai langkah dapat diaplikasikan.
Semua pihak perlu memberikan kerjasama untuk mengatasinya.
Jika tidak imej negara akan terjejas dengan teruk.
Keselamatan rakyat perlu diutamakan sejajar dengan semangat 1 Malaysia.
Peribahasa :  ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni.

Friday, October 14, 2011

Sumbangan kepada Negara yang Mengalami Bencana Alam

Soalan :  Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, dan sebagainya sering berlaku di serata dunia.  Sebagai sebuah negara yang prihatin, negara kita sering menghulurkan sumbangan untuk membantu negara-negara berkenaan.  Jelaskan bentuk-bentuk sumbangan yang dapat diberikan kepada negara-negara yang mengalami bencana alam.

Rangka karangan

Pendahuluan
Terangkan maksud (definisi) bencana alam.  Berikan beberapa contoh bencana alam yang besar.  Nyatakan negeri-negeri yang pernah dilanda bencana alam.  Kaitkan dengan kata kunci soalan.

Isi 1
Bantuan kepakaran mencari dan menyelamat.
-   Hantar pasukan SMART iaitu pasukan mencari dan menyelamat ke negara berkenaan.
-   Dilengkapi dengan pelbagai peralatan dan anjing pengesan.
-   Dapat membantu mencari mangsa yang mungkin terselamat.
-  Memberikan bantuan kecemasan kepada mangsa yang memerlukan.
- Peribahasa :  ke bukit sama didakim ke lurah sama dituruni.

Isi 2
Masyarakat Malaysia menganjurkan kutipan derma.
-  Dimulakan dengan kempen oleh pihak kerajaan.
-  Pejabat-pejabat kerajaan turut membuat kutipan.
-  Murid-murid sekolah dapat memberikan derma melalui sekolah.
-  Masyarakat awam boleh mengutip derma melalui institusi agama seperti masjid, kuil, persatuan, dan lain.
Peribahasa :  hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah.

Isi 3
Bantuan keperluan asas.
-  Barang-barang keperluan harian seperti pakaian, selimut, khemah, air bersih, dan makanan.
-  Berikan juga ubat-ubatan kerana kawasan bencana sering dilanda penyakit.
-  Peralatan dapur seperti peralatan memasak, pisau, dan sebagainya.
Peribahasa :  mencegah lebih baik daripada mengubati.

Isi 4
Bantuan dalam bentuk motivasi dan sokongan moral.
-  Membuat sesi kaunseling untuk mangsa bencana.
-  Mencipta puisi dan lagu untuk menaikkan semangat dan keyakinan mangsa.
-  Mendengar rintihan dan luahan perasaan mangsa.
Peribahasa :  berat mata memandang, berat lagi bahu memikul.

Isi 5
Bantuan dalam bentuk pendidikan.
-  Menghantarkan tenaga pengajar sementara.
-  Mendirikan bangunan sekolah sementara untuk anak-anak mangsa.
-  Membekalkan alat tulis, buku, dan beg sekolah untuk anak-anak mangsa.
Peribahasa :  hidup ibarat roda, sekali ke atas sekali ke bawah.

Kesimpulan
Pelbagai bentuk bantuan dapat diberikan kepada mangsa bencana alam.
Semua pihak mesti bekerjasama untuk membantu pihak yang malang.
Jika tidak keadaan mangsa tidak terbela dan memudaratkan.
Bantuan yang diberikan dapat mengurangkan beban mangsa.
Peribahasa :  cubit paha kanan, paha kiri terasa juga.

Wednesday, October 5, 2011

Tokoh Pendidik Bahasa dan Sastera Kuala Langat 2011

Penulis menerima anugerah Tokoh Pendidik Bahasa dan Sastera Kuala Langat daripada Tuan Pegawai Pelajaran Kuala Langat sempena pelancaran Bulan Bahasa dan Sastera Kebangsaan pada 3 Oktober 2011.  Terima kasih diucapkan walaupun penulis tidak pernah terfikir untuk mendapat pengiktirafan kerana penglibatan penulis dalam bidang bahasa dan sastera hanya pada peringkat minimal.

Sunday, October 2, 2011

Persoalan-persoalan dalam novel Kabus di Perbukitan

1. Persoalan tentang hubungan istimewa antara saudara kembar. Faridah dan Rahayu mempunyai hubungan yang istimewa walaupun mereka terpisah akibat perpecahan keluarga.


2. Persoalan tentang identiti bangsa tidak akan hilang walaupun telah lama meninggalkan tanah air. Faridah tetap menjaga jati dirinya sebagai seorang Melayu walaupun tidak kembali ke tanah air selama 25 tahun.

3. Persoalan tentang takdir Tuhan mengatasi segala-galanya. Azrul merancang untuk mendirikan rumah tangga dengan Rahayu tetapi tidak kesampaian apabila Rahayu meninggal dunia akibat penyakit lukemia.

4. Persoalan tentang kegiatan ekstremis yang mendatangkan masalah kepada masyarakat. Mohamed Attar merupakan seorang ekstremis yang cuba mempengaruhi Benny agar ikut serta dalam perjuangan jihadnya.

5. Persoalan tentang kesederhaan orang Melayu dalam apa-apa sahaja tindakan dan perlakuan. Haji Awang dan Ustaz Hassan Syukri sentiasa bersikap sederhana dalam menyemarakkan syiar Islam.

6. Persoalan tentang bidang pertanian yang sangat penting dalam ekonomi sesebuah negara. Datuk Azrul berjaya dalam hidupnya walaupun menceburkan diri dalam bidang pertanian selepas menamatkan pengajian di UPM.

7. Persoalan tentang kewujudan aspek bawah sedar dalam kehidupan manusia. Faridah mengalami peristiwa yang aneh sepanjang koma akibat kemalangan jalan raya. Dia seolah-olah kembali ke zaman penjajahan di sebuah lokasi yang misteri.

Thursday, September 15, 2011

Plot Sutera dalam Lukisan

Pengenalan
Kisah Bujei yang banyak menghabiskan masanya di tebing sungai.  Fikirannya terganggu apabila mengingati peristiwa ngeri kehilangan ibu.  Dia sering bertindak di luar jangkaan seperti terjun ke sungai dan membenamkan diri di dalam air.

Perkembangan
Kedatangan Adila ke rumah bapa saudaranya di kampung Bujei telah membawa sinar baharu dalam hidup anak muda itu.  Adila berazam untuk membantu Bujei kerana yakin  Bujei masih mampu dipulihkan.  Adila membawa diri di kampung kerana kecewa dengan kekasihnya Faizal yang tidak menepati janji berkahwin dengan wanita lain ketika Adila berada di luar negara. Setelah mengenali Adila, Bujei mula berasa selesa dan dia dapat memperbaik kekurangan diri.  Alias menunjukkan minat terhadap Adila dan tidak senang dengan layanan Adila terhadap Bujei.  Bujei pula terpaksa berdepan dengan sikap ganas dan tamak bapa tirinya yang mahu merampas tanah pusaka ibu Bujei secara tidak jujur. Sidang Saman bersikap positif apabila tidak mudah terpengaruh dengan pandangan orang kampung terhadap Bujei.  Layanan Adila terhadap Bujei menyebabkan Bujei beransur-ansur normal dan dapat mengurus diri serta bekerja.

Klimaks
Bujei bertindak terhadap Alias apabila Alias merosakkan radionya.  Tindakan Bujei itu mengubah senario cerita kerana selama ini Bujei sering menjadi mangsa penderaan Alias dan rakan-rakannya.

Peleraian
Adila memaklumkan kepada Pak Long dan Mak Longnya tentang perasaannya terhadap Bujei. Pak Longnya memahami perasaan Adila cuma meminta Adila bersabar kerana Bujei masih belum bersedia menjadi seorang suami. Akjirnya Adila membuat keputusan untuk menerima Bujei sebagai teman hidupnya.

Wednesday, September 14, 2011

Ceramah di SMK Desa Kencana Kluster, Lahad Datu.Pada 10 September 2011 saya telah dijemput untuk menyampaikan ceramah dalam Kem Kecerdasan Bahasa Melayu di Lahad Datu.  Saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah yang menjemput saya.  Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada murid-murid yang sangat positif dan bersemangat sepanjang sesi ceramah dijalankan. saya berdoa agar semua calon SPM sekolah tersebut beroleh kejayaan yang cemerlang dalam SPM nanti.

Thursday, September 8, 2011

Buku Baharu di Pasaran


Buku rujukan Super Skor terbitan Pearson telah pun berada di pasaran.  Kunjungi kedai-kedai buku terdekat untuk mendapatkannya.

Thursday, August 11, 2011

Tips untuk Bahagian Novel

i.       Ingat beberapa peristiwa penting dalam novel.
ii.      Peristiwa penting ini dapat digunakan untuk menjawab semua jenis soalan yang dikemukakan.
iii.     Peristiwa penting dijadikan bukti atau contoh dalam huraian jawaban.
iv.     Contohnya, peristiwa kematian Intan Maliana dalam novel Papa... (akhirnya kau tewas jua)  dapat  
         menjawab soalan tentang tema, persoalan, nilai, pengajaran, latar, dan sebagainya.
v.     Jangan lupa nyatakan novel yang digunakan sebagai jawaban.  Kalau soalan perbandingan, jangan lupa
        untuk menyatakan kedua-dua buah novel yang dikaji.
vi.    Kalau ingat nyatakan juga nama pengarang novel.
vii.   Nama pengarang dan judul novel hendaklah dieja dengan betul.
viii.   Gunakan bahasa yang terhindar daripada kesalahan untuk mendapat markah penuh.
ix.    Buat perenggan jika jawaban agak panjang.
x.     Jangan lupa untuk menulis kesimpulan dalam jawaban anda.

Friday, August 5, 2011

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Hutan Rimba

Dahulu Pak Tua meninggalkan kampung leluhurnya kerana di sana sudah tidak ada lagi mata pencarian yang memberi pulangan yang lumayan.

“Seharusnya aku mengambil pengajaran daripada petaka yang melanda perairan kampungku.” Sesal Pak Tua semakin menghimpit dada. Begitulah yang terjadi kerana tidak adanya kesedaran alam sekitar. Pak Tua ikut terlibat dalam pemusnahan hidupan laut di kampungnya. Lantaran ingin mendapat tangkapan yang lumayan, Pak Tua dengan beberapa orang rakan nelayan sering menggunakan bom buatan sendiri untuk mendapatkan ikan yang banyak.

“Kami tidak sedar bahawa perbuatan kami itu telah memusnahkan terumbu karang dan hidupan laut yang lainnya. Terumbu karang tempat kehidupan plakton yang merupakan makanan ikan. Terumbu karang yang memakan masa jutaan tahun untuk membesar, dengan sekali lempar saja telah ranap oleh letupan bom buatan sendiri.” Terasa dada Pak Tua juga bagai ikut meletup bersama terumbu karang itu. Rasa sesal itu amat menyesakkan dada. Hidung Pak Tua kembang kempis menyedut udara yang terasa amat payah untuk dihirup. Terketar-ketar jemarinya mengurut dada untuk mengurangkan kesesakan yang semakin menyeksa.

Setelah kehidupan di kampung semakin susah kerana tangkapan sudah agak berkurangan, Pak Tua pun membawa diri ke negeri ini. Pak Tua harap di sini nanti dia boleh mengubah kehidupannya. Ternyata nasibnya memang berubah. Pak Tua bukan hanya mampu mendapatkan rezeki yang berlimpah, tetapi juga mampu membina rumah tangga dan memakmurkan kehidupan keluarganya.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan memberi pulangan yang lumayan seperti yang terdapat dalam petikancerpen di atas? [2 markah]
..........................................................................................................................................................

2. Pada pendapat anda, mengapakah manusia wajar menjaga kesejahteraan alam daripada dicemari? [3 markah]

...........................................................................................................................................................

3. Nyatakan dua pengajaran yang terdapat dalam petikan dan dua pengajaran yang terdapat dalam cerpen. [4 markah]

................................................................................................................................................................Sunday, July 31, 2011

Ceramah di UM

Pada 31 Julai 2011 saya telah dijemput oleh sebuah badan NGO iaitu SMC untuk menyampaikan ceramah teknik menjawab soalan kertas 1 Bahasa Malaysia, di Fakulti Kejuruteraan, Universiti Malaya.  Saya sangat berterima kasih kepada pihak penganjur atas jemputan tersebut.

Friday, July 22, 2011

Peribahasa popular untuk digunakan dalam karangan.

i. Melentur buluh biarlah dari rebungnya.


ii. Kalau tidak dipecahkan ruyung, di mana akan mendapat sagunya.

iii. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah.

iv. Seperti aur dengan tebing.

v. Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis.

vi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

vii. Tiada rotan akar pun berguna.

viii.Bagaimana acuan, begitulah kuihnya.

ix. Bersatu teguh, bercerai runtuh.

x. Ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni.

xi. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.

xii. Seperti ketam mengajar anak berjalan betul.

xiii. Kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan.

xiv. Harapkan pagar, pagar makan padi.

xv.  Kemeyan sebesar lutut, tidak dibakar tiada baunya.Ungkapan indah/madah pujangga

i. Peperangan dapat dihindarkan dengan sebuah senyuman - Mother Teresa.

ii. Perjalanan seribu batu bermula dengan langkah pertama - Lao Tze

iii. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China - Hadis.
 
iv.  Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahad - Hadis.

Monday, July 18, 2011

Soalan dan jawaban contoh berdasarkan novel Interlok

Huraikan pengajaran yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji.    [7 markah]

Novel yang saya kaji ialah novel Interlok karya Abdullah Hussain. Novel memaparkan banyak pengajaran untuk dimanfaatkan oleh pembaca. Antara pengajaran yang diketengahkan ialah kita hendaklah membantu orang yang berada alam kesusahan. Lebai Man mahu Seman dan ibunya tinggal di rumahnya terlebih dahulu setelah keluar dari rumah. Lazim pula sanggup bersama-sama penduduk kampung mendirikan rumah untuk didiami Seman. Selain itu kita hendaklah mengelakkan diri daripada menyembunyikan status diri. Maniam tidak menceritakan bahawa dia sudah berkahwin ketika di India. Namun statusnya akhirnya terbongkar dengan kedatangan Suppiah. Dia dihalau oleh bapa mentuanya keluar dari rumah kerana terlalu marah. Akhir sekali kita hendaklah bersikap jujur terhadap orang lain. Cina Panjang mendapat harta dengan cara menipu Musa yang tidak berpelajaran dan miskin dengan meletakkan nama Musa pada tanah yang dibeli. Akan tetapi apabila Musa meninggal dunia, Cina Panjang menghalau anaknya Seman dan Mak Limah

Thursday, July 14, 2011

Baca puisi di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri.

DIRGAHAYU BAHASAKU

Tempatmu di singgahsana
hati nurani bangsaku
warga yang berbudi
setia dan amanah

Bahasa itu maruah bangsa
yang mesti dipelihara martabatnya
agar tetap kukuh dan ampuh
melayari lautan bijaksana
salam ikatan mesra dan teguh

Cekal dan waja semangat pejuangku
hak bangsaku memilikimu
hak bangsaku mendaulatkanmu
di bumi bertuah ini
merentas dunia tak bertepi.

Sejarah bangsa mencatatkan kegemilangan
ke barat dan ke timur menjalin persaudaraan
gagah pelautku membelah lautan
ke utara dan ke selatan bahasaku mencengkam
dari pulau ke pulau menggilap mutiara silam.

Dirgahayu bahasaku
di arena antarabangsa suaramu tumbuh
menusuk kalbu lagu bahasamu
bahasamu bahasa minda
mudah akrab bertatasusila
daripada bangsa yang bernama Melayu
menempa kejayaan di alaf baru

Ahmad Sarju
Manuskrip luka Bangsa, 2006

1. Apakah yang dimaksudkan dengan baris ‘agar tetap kukuh dan ampuh’? [2 markah]

Maksud baris tersebut ialah supaya terus teguh dan kuat.

2. Pada pandangan anda, bagaimanakah martabat bahasa dapat dipertingkatkan?
[4 markah]

Pada pandangan saya martabat bahasa dapat dipertingkatkan dengan cara menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa perhubungan rasmi, mewajibkan seluruh masyarakat menggunakannya, menjadikan penguasaan bahasa sebagai satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan, dan menjalankan usaha mengantarabangsakan bahasa tersebut.

3. Huraikan tema dan dua persoalan puisi di atas? [3 markah]

Tema sajak tersebut ialah semangat cinta akan bahasa ibunda yang tinggi martabat dan kedudukannya. Persoalan sajak pula ialah persoalan tentang peranan bahasa sebagai lambang jati diri sesuatu bangsa dan persoalan tentang tanggungjawab bangsa untuk mempertahankan kedudukan bahasa ibunda.

Tuesday, June 21, 2011

Kajian Sajak Dirgahayu Bahasaku

DIRGAHAYU BAHASAKU


Tempatmu di singgahsana
hati nurani bangsaku
warga yang berbudi
setia dan amanah

Bahasa itu maruah bangsa
yang mesti dipelihara martabatnya
agar tetap kukuh dan ampuh
melayari lautan bijaksana
salam ikatan mesra dan teguh

Cekal dan waja semangat pejuangku
hak bangsaku memilikimu
hak bangsaku mendaulatkanmu
di bumi bertuah ini
merentas dunia tak bertepi.

Sejarah bangsa mencatatkan kegemilangan
ke barat dan ke timur menjalin persaudaraan
gagah pelautku membelah lautan
ke utara dan ke selatan bahasaku mencengkam
dari pulau ke pulau menggilap mutiara silam.

Dirgahayu bahasaku
di arena antarabangsa suaramu tumbuh
menusuk kalbu lagu bahasamu
bahasamu bahasa minda
mudah akrab bertatasusila
daripada bangsa yang bernama Melayu
menempa kejayaan di alaf baru

Ahmad Sarju
Manuskrip luka Bangsa, 2006

Maksud

Rangkap 1

Bahasa merupakan keutamaan masyarakat yang berbudi, setia, dan amanah.

Rangkap 2

Bahasa merupakan maruah bangsa yang perlu dijaga kedudukannya. Keteguhan bahasa membolehkan kehidupan yang penuh kebijaksanaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

Rangkap 3

Pejuang-pejuang bahasa sentiasa memiliki kecekalan hati untuk mendaulatkan bahasa di tanah air sendiri dan bakal merebak pengaruhnya ke seluruh dunia.

Rangkap 4

Sejarah membuktikan bahawa masyarakat tempatan memang diakukan kehebatannya. Mereka telah mewujudkan perhubungan dengan negara-negara lain, menyebarkan bahasa yang dipandang tinggi pada suatu ketika dahulu.

Rangkap 5

Bahasa Melayu berpotensi berkembang dan melebarkan pengaruhnya kerana ketinggian falsafahnya, berperanan sebagai wahana pemikiran dan komunikasi, dan semakin mendapat perhatian pada alaf baharu.

Tema

Semangat cinta akan bahasa ibunda yang tinggi martabat dan kedudukannya.

Persoalan
i. Persoalan tentang peranan bahasa sebagai lambang jati diri sesuatu bangsa.

ii. Persoalan tentang tanggungjawab bangsa untuk mempertahankan kedudukan bahasa ibunda.

iii. Persoalan tentang sejarah kegemilangan bahasa yang tersebar luas pada suatu masa dahulu.

iv. Persoalan tentang bahasa Melayu yang semakin berkembang dan diiktiraf di peringkat antarabangsa.

v. Persoalan tentang bahasa Melayu yang pertama menjadi wahana komunikasi yang berpengaruh di nusantara.

Tuesday, May 10, 2011

a) Huraikan tiga persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang telah anda kaji.   [7 markah]

Jawaban berdasarkan novel Kembara Amira

(a) Novel yang saya kaji ialah novel Kembara Amira. Terdapat beberapa persoalan yang ditonjolkan oleh pengarang dalam novel ini. Antara persoalan tersebut ialah persoalan tentang kepakaran kaum wanita dalam bidang-bidang profesional. Profesor Zaidah mengetuai projek cari gali arkeologi di Bukit Mat Raya. Selain itu terdapat persoalan tentang penggunaan masa cuti dengan cara yang berfaedah. Amira bersama Jacinta ke Bukit Mat Raya membantu ibunya, Profesor Zaidah yang mengetuai cari gali bahan artifak yang tinggi nilainya di samping memastikan kehijauan hutan dikekalkan daripada pembalakan dan pengusaha cari gali emas. Akhir sekali ialah persoalan tentang sikap seorang anak yang tidak dapat menerima hakikat kehadiran ibu tiri. Jacinta tidak dapat menerima kenyataan yang ayahnya kahwin semula.

Jawaban berdasarkan novel Interlok

(a) Novel yang saya kaji ialah novel Interlok. Novel ini mengetengahkan banyak persoalan yang menyokong temanya. Antara persoalan yang dipaparkan ialah persoalan tentang penjajahan yang membawa banyak kemudaratan kepada penduduk sesebuah negara. Penjajahan Jepun menyebabkan penduduk negara ini berhadapa dengan pelbagai masalah. Selain itu terdapat persoalan tentang perjuangan bangsa untuk mengekalkan kelestarian bahasa ibunda dengan mengadakan pendidikan yang formal. Orang-orang Cina yang tinggal di Kampung Simpang Empat memberikan sumbangan kewangan untuk menubuhkan sekolah yang menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar. Persoalan yang ketiga ialah persoalan tentang semangat muhibah melahirkan keinginan untuk saling membantu, contohnya penduduk Melayu dan India yang tinggal berdekatan pekan Simpang Empat berkongsi modal membeli kaki kayu palsu untuk dihadiahkan kepada Yew Seng yang kudung sebelah kanan.

Jawaban berdasarkan novel Sutera dalam Lukisan
(a) Novel yang saya kaji ialah Sutera dalam Lukisan. Terdapat beberapa persoalan yang dikenal pasti terdapat dalam novel ini. Persoalan-persoalan tersebut termasuklah persoalan tentang sikap prihatin dapat mengubah kelakuan seseorang. Bujei telah berubah setelah diberikan perhatian oleh Adila, seorang gadis yang terpelajar. Selain itu terdapat persoalan tentang sikap suka membuli dalam kalangan masyarakat terhadap golongan yang lemah. Alias sering mendera Bujei secara fizikal dan mental sehingga Bujei ketakutan apabila berhadapan dengan pemuda itu. Akhirnya terdapat juga persoalan tentang budaya fitnah dalam kalangan masyarakat. Alias memfitnah dengan mengatakan Adila berpenyakit AIDS dan Bujei harus menjauhi Adila supaya tidak dijangkiti penyakit tersebut.

Jawaban berdasarkan novel Kabus di Perbukitan

(a) Novel yang saya kaji ialah Kabus di Perbukitan. Novel ini mengetengahkan pelbagai persoalan. Antaranya ialah persoalan tentang hubungan istimewa antara saudara kembar. Faridah dan Rahayu mempunyai hubungan yang istimewa walaupun mereka terpisah akibat perpecahan keluarga. Selain itu terdapat persoalan tentang identiti bangsa tidak akan hilang walaupun telah lama meninggalkan tanah air. Faridah tetap menjaga jati dirinya sebagai seorang Melayu walaupun tidak kembali ke tanah air selama 25 tahun. Akhir sekali ialah persoalan tentang takdir Tuhan mengatasi segala-galanya. Azrul merancang untuk mendirikan rumah tangga dengan Rahayu tetapi tidak kesampaian apabila Rahayu meninggal dunia akibat penyakit lukemia.

Monday, May 9, 2011

Karangan Rencana

Masalah pencemaran alam semakin meruncing sejak akhir-akhir ini. Anda ingin menulis rencana tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Tulis rencana anda selengkapnya.

Langkah-langkah untuk Mengatasi Pencemaran Alam
                     Oleh Hamzani Hamzah

Pencemaran alam merupakan isu yang sering menjadi buah mulut masyarakat sejak belakangan ini. Setiap hari terdapat laporan media tentang gejala pencemaran alam. Hal ini telah menyebabkan pelbagai pihak berasa bimbang akan gejala tersebut. Pihak kerajaan dengan pertubuhan bukan kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk memastikan alam sekitar terpelihara. Walau bagaimanapun, gejala pencemaran alam masih lagi berleluasa seolah-olah tidak ada penghujungnya. Jika ditinjau dengan mendalam, terdapat beberapa langkah yang konkrit untuk menangani gejala ini.

Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran alam ialah pihak berwajib menghukum individu atau organisasi yang telah didapati bersalah mencemarkan alam sekitar. Pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi, dan Alam Sekitar wajar menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit mencemarkan alam. Selain itu tindakan penguatkuasaan undang-undang hendaklah dilaksanakan tanpa sikap memilih bulu dan dilakukan secara tekal dan tidak seperti melepaskan batuk di tangga. Individu dan organisasi yang mencemarkan alam biasanya tidak serik dengan hukuman yang dikenakan. Mereka akan mengulangi perbuatan keji ini jika hukuman yang dikenakan terhadap mereka tidak begitu berat. Malahan ada yang sanggup membayar denda kerana mencemarkan alam sekitar kerana mereka tahu denda tersebut hanya sekali sahaja. Mereka bebas melakukan kesalahan setelah menjelaskan denda yang dikenakan. Oleh itu pihak berwajib mestilah lebih tegas dalam mengenakan hukuman terhadap pihak yang melakukan pencemaran.

Selain itu pihak sekolah hendaklah memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid sekolah. Pendidikan alam sekitar melibatkan pelbagai aspek yang menjurus ke arah pengekalan alam yang sejahtera. Satu kurikulum yang khusus perlu digubal agar pendedahan yang sistematik dapat dilaksanakan. Kurikulum ini boleh diselitkan dalam mata-mata pelajaran lain dan boleh juga dijadikan mata pelajaran khusus. Hal ini bertujuan untuk menyemaikan kesedaran secara lebih berkesan. Murid sekolah khususnya yang belajar di sekolah rendah wajar didedahkan dengan pengetahuan tentang alam sekitar dengan lebih sistematik. Jika sejak kecil mereka diberikan pendedahan sedemikian, mereka akan berasa lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar apabila mereka dewasa nanti. Langkah ini akan mengatasi gejala pencemaran alam pada masa akan datang, bak kata pepatah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Jadi, pengenalan pendidikan alam sekitar di peringkat sekolah merupakan satu langkah untuk mengatasi pencemaran alam.

Langkah untuk mengatasi pencemaran alam seterusnya ialah pihak kerajaan perlu melaksanakan kempen dengan lebih berkesan. Kempen merupakan kaedah yang paling berkesan untuk menyampaikan sesuatu maklumat tentang pelbagai perkara. Pelbagai media massa dapat digunakan untuk menjadi wadah penyampaian maklumat melalui kempen. Contohnya, televisyen merupakan media yang paling dekat dengan masyarakat. Pada umumnya setiap rumah di negara kita mempunyai set televisyen. Oleh itu televisyen wajar digunakan sebaik-baiknya untuk menyalurkan maklumat tentang langkah-langkah mengatasi pencemaran alam. Media-media lain seperti surat khabar dan radio juga wajar digunakan sepenuhnya untuk menjadi wadah kempen penjagaan alam sekitar. Selama ini kempen yang dilaksanakan tidak begitu berkesan. Pihak yang terbabit hanya melaksanakan kempen tidak ubah seperti pahat dengan penukul. Adakalannya kempen yang dilaksanakan bersifat aktiviti bermusim. Oleh yang demikian, kempen yang lebih berkesan dan dijalankan dengan bersungguh-sungguh dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar.

Kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah yang dikenal pasti dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar jika dilaksanakan dengan penuh iltizam. Dalam hal ini, semua pihak perlulah bekerjasama untuk memastikan langkah-langkah yang dirancangkan dapat dilaksanakan dengan berkesan kerana alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Jika alam sekitar terus terabai, generasi akan datang pasti menghadapi masalah alam sekitar yang lebih buruk. Kerjasama dan kesungguhan semua pihak menyelesaikan masalah ini diharapkan dapat mengatasi gejala pencemaran alam dengan lebih berkesan kerana kelestarian alam tanggungjawab kita semua.

(580 perkataan)