Wednesday, November 9, 2011

Tips Karangan Bahagian A

Karangan Bhg A, karangan  berpandu.

Kenal pasti tema dan kata kunci.  Tema ialah tajuk besar yang terletak di bahagian atas bahan rangsangan atau dalam arahan soalan.  Jadikan tema sebagai pendahuluan dan kesimpulan karangan.

Contoh :  Tema bahan  :  Cara-cara menangani kenaikan harga barang keperluan.
Pendahuluan : Kenaikan harga barangan keperluan sering menjadi buah mulut masyarakat. Hal ini menyebabkan rakyat Malaysia berasa kurang selesa ibarat cacing kepanasan.  Kerajaan mengambil pelbagai langkah untuk menangani gejala ini.  Namun demikian masalah ini memuncak terutama apabila musim perayaan.  Jika diteliti terdapat pelbagai cara yang dapat diamalkan untuk mengatasi kenaikan harga barang keperluan.

Kesimpulan  :  Kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah yang dapat diambil untuk mengatasi gejala kenaikan harga barang keperluan.  Seluruh masyarakat hendaklah menggemblengkan tenaga untuk memastikan gejala ini dapat diatasi.  Jika tidak kehidupan masyarakat bakal berhadapan dengan masalah besar akibat kadar inflasi yang tinggi.  Iltizam dan kerjasama semua pihak umpama aur dengan tebing dan dapat mengekang kenaikan harga barangan sejajar dengan gagasan 1 Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.

Kata kunci pula terdapat pada setiap komponen bahan rangsangan.  Kata kunci ini akan menjadi isi karangan.

Ingat  :
Tulis dalam jumlah perkataan yang disarankan dalam arahan soalan.  Jangan tulis terlalu panjang kerana ada kemungkinan peperiksaan tidak akan membawa karangan yang melebihi had. (Dalam lingkungan 200 - 250 perkataan sahaja)

Sebaik-baiknya, bilang jumlah perkataan dan tulis di hujung karangan anda.

No comments: