Friday, February 26, 2010

Buku Terbaru Saya

Dapatkan buku ulang kaji tulisan saya dan Cikgu Ghalib di pasaran sekarang. Disertakan juga ulasan novel Komsas tingkatan empat terkini yang ditulis oleh Penulis dan Penyair Aminhad.

Friday, February 19, 2010

Panduan Mengarang 2

Panduan Menulis Kesimpulan Karangan
Sama seperti bahagian pendahuluan, bahagian kesimpulan karangan juga sangat penting untuk diberikan perhatian oleh calon-calon. Kesimpulan yang baik dan mantap akan menyerlahkan kematangan calon dalam membicarakan sesuatu isu yang diperlukan oleh soalan. Oleh itu, calon-calon perlu menulis kesimpulan yang baik untuk karangan mereka. Sesebuah karangan yang baik akan terjejas kualitinya jika bahagian kesimpulan tidak diberikan perhatian yang serius. Makalah ini menerangkan beberapa panduan asas yang perlu dilakukan oleh calon semasa membuat kesimpulan karangan.
Dalam bahagian kesimpulan beberapa perkara harus dititikberatkan untuk menunjukkan calon menguasai isu yang diperkatakan. Setiap kesimpulan yang ditulis calon perlu membuat rumusan perbincangan, memberikan cadangan, menyatakan peringatan atau amaran dan akhir sekali menyatakan harapan calon terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan dalam perbicangan isi. Perkara-perkara tersebut boleh disusun seperti berikut;
i. Rumusan perbincangan ( R )
ii. Cadangan ( C )
iii. Peringatan/Amaran ( A )
iv. Harapan ( H )

Bagi memudahkan calon mengingat perkara-perkara tersebut, singkatan berikut boleh digunakan iaitu RCAH. Jadi dengan mengingat singkatan berkenaan calon-calon tidak lupa akan perkara-perkara yang perlu disertakan dalam kesimpulan karangan mereka.

i. Rumusan Perbincangan
Bahagian ini memerlukan calon membuat rumusan berdasarkan perbincangan isi-isi yang diutarakan. Rumusan tersebut dibuat secara ringkas tetapi mengaitkan kehendak soalan. Calon dinasihati untuk memberikan penekanan terhadap fokus soalan. Jika soalan tersebut meminta calon menyatakan kesan-kesan sesuatu isu, maka beri penekanan pada kesan-kesan semasa membuat rumusan perbincangan.

Soalan contoh :
Bidang teknologi makllumat dan komunikasi merupakan bidang baharu yang perlu dikuasai oleh masyarakat masa ini. Anda ingin menulis sebuah karangan untuk menyatakan kebaikan-kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap masyarakat. Tulis karangan anda selengkapnya.

Kesimpulan contoh:
Bidang teknologi maklumat dan komunikasi sememangnya mempunyai banyak kebaikan untuk dihitung. (RUMUSAN PERBINCANGAN) Oleh itu sudah tiba masanya seluruh masyarakat digalakkan untuk mempelajari bidang berkenaan dengan lebih serius. (CADANGAN) Jika tidak, masyarakat kita akan terus tercicir dan tersisih daripada perkembangan perdana dunia hari ini. (PERINGATAN ATAU AMARAN) Masyarakat yang dapat menguasai bidang canggih ini, diharap dapat bersaing dalam era globalisasi yang semakin mencabar. (HARAPAN)

Kesimpulan contoh 2.
Tidak dapat dinafikan gejala sumbang mahram mempunyai kesan yang sangat buruk terhadap individu dan masyarakat. Semua pihak perlu berganding bahu untuk membanteras gejala ini daripada terus berleluasa. Jika tindakan sewajarnya tidak diambil, imej masyarakat seluruhnya akan musnah dan dipandang hina. Harapan kita, dengan usaha-usaha yang bersungguh-sungguh, gejala jijik ini dapat diatasi, sekali gus mengembalikan keharmonian dalam masyarakat selaras dengan pembinaan masyarakat madani menjelang tahun 2020.

Kesimpulan contoh 3.
Bekerja sambil belajar ternyata mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Mereka yang terlibat secara langsung dengan perkara ini perlu bijak mengurus masa agar tidak mengabaikan perkara yang penting dalam kehidupan. Jika tidak, ada kemungkinan mereka menyesal dengan tindakan mereka suatu hari nanti. Dengan pengurusan masa yang baik dan fikiran yang rasional, kita harap generasi muda akan lebih berdikari dan berterampilan dalam menempuh hari depan yang semakin mencabar.