Friday, December 11, 2009

Monday, November 16, 2009

Kepentingan Aktiviti Kokurikulum

Pendahuluan.
Penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum semakin merosot. Hal ini membangkitkan pelbagai reaksi terutama dalam kalangan guru dan pentadbir sekolah. Pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk memastikan aktiviti kokurikulum kembali aktif. Namun sehingga kini cakap-cakap tentang pengabaian murid terhadap aktiviti kokurikulum kasih kedengaran. Sesungguhnya aktiviti kokurikulum mempunyai pelbagai kepentingan.
1. Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan disiplin murid.
- mematuhi etika berpakaian.
- mematuhi masa.
- mengikuti peraturan yang ditetapkan.
2. Aktiviti kokurikulum dapat memupuk sifat kepemimpinan.
- murid berpeluang menjadi pemimpin dalam organisasi.
- melibatkan diri sebagai ahli jawatankuasa.
- setiap murid berpeluang untuk memupuk bakat.
3. Aktiviti kokurikulum dapat menyihatkan tubuh badan.
- Aktiviti yang bersifat fizikal akan meningkatkan daya tahan.
- Murid sentiasa aktif dan tidak diganggu penyakit.
- Badan yang sihat memungkinkan pembelajaran yang berkesan.
4. Aktiviti kokurikulum menghindarkan murid daripada terlibat dalam gejala sosial.
- Murid tidak membuang masa tanpa tujuan.
- Murid tidak melepak dan terlibat dengan aktiviti bercorak negatif.

5. Aktiviti kokurikulum dapat memupuk perpaduan.
- menggalakkan interaksi.
- mengenali dan menghormati antara satu sama lain.
- proses integrasi dalam kalangan murid.
Kesimpulan
Aktiviti kokurikulum memang banyak kebaikan. Semua pihak mestilah berganding bahu untuk meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti koku.

Selamat Menduduki SPM dan STPM

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM dan STPM pada semua calon, khususnya murid-murid saya. Buatlah yang terbaik untuk diri sendiri dan masa depan. Dalam tempoh peperiksaan ini ada beberapa perkara yang harus diberikan perhatian.
1. Jaga kesihatan.
2. Tumpukan perhatian.
3. Pastikan jadual peperiksaan dipatuhi.
4. Jaga pemakanan.
5. Tidur cukup.
6. Tidak merayau tanpa tujuan.
Untuk mendapat tips mata pelajaran Bahasa Malaysia, layari blog Cikgu Ghalib

Friday, November 13, 2009

Langkah-langkah untuk mengawal penularan penyakit berjangkit

Pendahuluan
Penyakit berjangkit seperti duri dalam daging. Membimbang semua pihak. Pelbagai langkah wajar diambil untuk mengawal penyakit berjangkit.

1. Kerajaan mengetatkan kawalan di pintu masuk negara.
Memasang alat pengimbas suhu di lapangan terbang, pelabuhan, dan sempadan.
Melantik lebih ramai kakitangan perubatan untuk bertugas.
Mewujudkan pusat kuarantin bagi mereka yang mempunyai tanda-tanda penyakit.

2. Menghapuskan haiwan atau serangga pembawa penyakit.
Unggas yang dijangkiti dihapuskan sepenuhnya.
Gotong-royong untuk menghapuskan serangga pembawa penyakit.
Menyembur asap untuk memusnahkan nyamuk.

3. Menyuntik vaksin pada masyarakat awam.'
Dijalankan sebagai langkah pencegahan.
Suntikan boleh dibuat secara intensif.
Semua anggota masyarakat diwajibkan untuk diberikan vaksin.

4. Mencegah rakyat negara ini melawat negara yang ada penyakit berjangkit.
Mengeluarkan amaran perjalanan kepada rakyat negara ini.
Menggalakkan rakyat mendapat rawatan sebelum keluar negara jika tidak dapat dielakkan.

5. Kerajaan menganjurkan kempen kesedaran dan maklumat tentang penyakit berjangkit.
Semua jentera kerajaan dikerahkan untuk menjayakan kempen.
Media massa digunakan untuk melaksanakan kempen.
Kempen dari rumah ke rumah juga wajar diadakan.

Kesimpulan
Penyakit berjangkit sangat berbahaya.
Semua pihak mesti berganding bahu untuk mengawal penyakit berjangkit.
Rakyat yang sihat akan menjayakan gagasan 1 Malaysia.

Thursday, November 12, 2009

Fokus Peperiksaan SPM 2009

Topik yang saya nyatakan ini bukanlah soalan ramalan. Perkara ini hanyalah fokus yang saya berikan perhatian untuk dikuasai oleh calon-calon SPM. Skop @ topik-topik ini hanyalah pandangan peribadi saya. Antara tumpuan saya ialah:

1. Perpaduan - kepentingan dan langkah-langkah untuk meningkatkan perpaduan dalam
kalangan rakyat.
2. Penularan penyakit berjangkit - langkah-langkah untuk mengawal penularan penyakit
berjangkit.
3. Kepentingan aktiviti kokurikulum.
4. Gejala ragut. Punca dan langkah-langkah untuk mengatasinya.
5. Peranan keluarga dalam membentuk remaja (modal insan) cemerlang.
6. Bencana alam di negara jiran. Bentuk bantuan yang dapat disumbangkan.
7. Gejala lumba haram. Langkah mengatasi dan kesan perlumbaan haram.Saturday, October 31, 2009

Kepentingan Pengangkutan Awam

Pendahuluan.
Kesedaran untuk menggunakan pengangkutan awam dalam kalangan masyarakat agak rendah.
Membimbangkan kerajaan - pelbagai langkah diusahakan - namun belum berhasil. Pengangkutan awam ada banyak kepentingan.

1. Pengangkutan awam dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas di bandar-bandar utama.
- penggunaan kenderaan persendirian dapat dikurangkan.
- kesesakan dapat dielakkan.
- menjimatkan masa masyarakat yang berurusan di bandar.

2. Penggunaan pengangkutan awam dapat menjimatkan wang.
- tambang pengangkutan awam lebih murah.
- kenaikan harga minyak sering berlaku.
- kos bahan api kenderaan dapat digunakan untuk perkara yang lebih penting.

3. Pengangkutan awam menggalakkan interaksi sosial dalam kalangan masyarakat.
- masyarakat Malaysia dapat berinteraksi antara satu sama lain.
- mengeratkan hubungan antara kaum dan saling menghormati antara satu sama lain.
- mendokong gagasan 1 Malaysia yang mementingkan perpaduan.

4. Dapat meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam di Malaysia.
- penggunaan yang optimum akan menggalakkan syarikat pengakutan awam membaiki
perkhidmatan.
- wujud persaingan sihat antara syarikat pengangkutan awam.
- pengenalan pelbagai jenis pengangkutan awam moden spt LRT, monorel, kereta api laju,
perkhidmatan penerbangan tambang murah.

5. Dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di Malaysia.
- Lebih ramai orang menggunakan pengakutan awam, bilangan kenderaan dapat
dikurangkan, justeru kemalangan juga berkurangan.
- negara rugi apabila kadar kemalangan yang berlaku tinggi, dari segi infrastruktur dan
modal insan.
- meningkatkan imej negara sebagai negara yang mempunyai pengangkutan awam yang
selamat.

Kesimpulan
- pengangkutan awam memang banyak kepentingannya. Semua pihak perlu mengubah sikap untuk menggunakan pengangkutan awam. Jika tidak negara kita akan terus dibelenggu pelbagai masalah pengangkutan.

Monday, October 26, 2009

Peribahasa untuk karangan SPM

Unsur keindahan bahasa sangat penting dalam penulisan karangan terutamanya karangan SPM. Oleh yang demikian, calon-calon hendaklah mengingati sekurang-kurangnya 10 peribahasa yang sesuai untuk digunakan dalam karangan. Pilihlah peribahasa yang popular dan sesuai. Elakkan daripada menggunakan peribahasa yang tidak mantap dan tidak tahu sumbernya. Antara peribahasa yang sering digunakan termasuklah;
i. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat.
ii. Kalau tidak dpecahkan ruyung, di manakah akan mendapat sagunya.
iii. Ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni.
iv. Bagai hujan jatuh ke pasir.
v. Duri dalam daging.
vi. Gunting dalam lipatan.
vii. Menangguk di air yang keruh.
viii.menahan lukah di pergentingan.
ix. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain.

Karangan Contoh

Teknologi maklumat mendatangkan banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara. Anda ingin menyuarakan pandangan tentang kebaikan teknologi maklumat untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda. Tulis pandangan anda selengkapnya.
Jawapan contoh

Teknologi maklumat merupakan agenda baharu yang begitu diberi­kan oleh negara kita. Kerajaan telah mengambil langkah yang serius untuk menerapkan budaya teknologi maklumat kepada masyara­kat. Berbagai-bagai kempen dijalankan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi maklumat. Sejumlah peruntukan yang besar telah dilaburkan untuk tujuan itu. Berda­sarkan usaha dan iltizam kerajaan yang tinggi itu, nyatalah bahawa bidang teknologi maklumat mempunyai manfaat yang sangat besar kepada masyarakat dan negara ini.
Teknologi maklumat mampu menjadikan masyarakat negara ini sebagai sebuah masyarakat yang sentiasa peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia. Melalui kemajuan dalam bidang penyebaran maklumat, masyarakat negara ini tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan. Maklumat yang disalurkan amat pantas. Hanya dengan memiliki sebuah komputer peribadi yang disambung dengan perkhidmatan internet, masyarakat boleh mendapatkan maklumat dari selur­uh dunia. Mereka hanya perlu menggerakkan tetikus untuk mendapatkan maklumat terkini dalam sesuatu bidang. Contohnya masyarakat Malaysia boleh mengikuti pergolakan politik di Timur Tengah melalui skrin komputer mereka. Oleh itu penguasaan teknologi maklumat mampu menjadi masyarakat Malaysia sebagai masyarakat berinformasi.

Selain itu teknologi maklumat dapat meningkatkan mutu pendi­dikan negara kita. Kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan sekolah-sekolah bestari yang menjadikan teknologi maklumat sebagai teras pendidikan. Apabila terlaksana kelak, sumber rujukan yang utama bagi pelajar bukan lagi guru mereka. Guru akan dianggap sebagai pemudah cara. Segala proses pembelajaran dan pengajaran akan dikendalikan oleh komputer. Sumber rujukan pula adalah dari sumber-sumber multimedia. Pelajar perlu memiliki kemahiran untuk mengendalikan komputer dan mereka sendiri yang akan meneroka segenap bidang ilmu yang dipelajari oleh mereka. Malah seseorang pelajar boleh melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat tertinggi menggunakan media komputer. Contohnya penubuhan Universiti Tun Abdul Razak merupakan satu langkah ke arah penerokaan ilmu di ruang siber tanpa menghadiri kuliah secara lumrah. Dengan penubuhan universiti maya ini, mutu pendidikan negara meningkat setahap lagi ke arah kemajuan.
Teknologi maklumat juga mampu meletakkan negara kita se­tanding dengan negara-negara maju. Dalam zaman ini kemajuan sesebuah negara diukur dengan pencapaian dalam bidang teknologi. Oleh yang demikian sebagai sebuah negara yang ingin mencapai status negara maju, Malaysia mestilah menitikberatkan bidang ini dan menjadikan kita berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan negara-negara maju. Oleh sebab itulah negara kita mengeluarkan belanja yang banyak untuk meningkatkan segenap aspek yang berkaitan dengan teknologiu maklumat. Contohnya negara kita telah melancarkan satelit teleko­munikasi kita sendiri yang dikenali dengan nama MEASAT 1 dan MEASAT 11. Baru-baru ini pula saintis Malaysia berjaya menghasil­kan satelit ringan yang dikenali sebagai Tiongsat-1. Dengan pelancaran satelit-satelit ini, kita mampu menempatkan diri setanding dengan negara-negara maju dalam bidang telekomunikasi. Jadi, jelaslah teknologi maklumat menjadikan negara kita setanding dengan negara maju.
Penekanan dalam kemajuan teknologi maklumat akan menggalakkan pemindahan teknologi secara langsung dan tidak langsung. Pembinaan Koridor Raya Multimedia telah membuka peluang pelaburan kepada syarikat-syarikat antarabangsa untuk beroperasi di sini. Dengan ini mereka akan memindahkan teknologi canggih ini untuk dipelajari oleh rakyat negara kita. Kerajaan tidak perlu membe­lanjakan wang yang banyak untuk menghantar pegawai untuk berkur­sus di luar negara. Selain itu dengan pemindahan teknologi ke negara kita lebih banyak pihak yang mendapat manfaat. Selain kerajaan mendapat hasil cukai, peluang pekerjaan telah disediakan untuk dimanfaatkan oleh penduduk tempatan. Oleh yang demikian, kemajuan teknologi dapat menggalakkan pemindahan teknologi ke negara kita.
Teknologi maklumat juga dapat meningkatkan ekonomi negara. Perniagaan hari ini dijalankan melalui kaedah e-dagang atau perdagangan elektronik. Melalui kaedah ini peniaga tidak lagi perlu menyediakan ruang niaga yang besar dan memerlukan kos yang tinggi. Hal ini kerana pasaran dapat diperluas melalui internet. Pembeli dari dalam dan luar negara dapat melihat produk dengan hanya menekan tetikus, di samping membuat pesanan. Perdagangan cara ini ternyata lebih berkesan kerana menjimatkan masa dan tenaga pembeli. Peniaga pula hanya perlu meneliti skrin komputer untuk menjual barangan mereka. Contohnya Amazon.com merupakan sebuah syarikat penjualan bahan bacaan yang sangat terkenal dan telah membuktikan kejayaan dalam e-dagang ini. Natijahnya, teknologi maklumat dapat meningkatkan ekonomi negara.
Kesimpulannya, kita tidak harus ketinggalan untuk menguasai kemahiran teknologi maklumat kerana bidang ini akan terus berkembang dari semasa ke semasa. Sistem hidup manusia masa depan akan lebih bergantung kepada kemajuan dalam bidang ini. Malah pada masa kini pun, pergantungan manusia terhadap teknologi maklumat sememangnya tidak dapat dinafikan. Oleh itu, untuk memastikan wawasan negara untuk menjadi sebuah negara maju boleh direalisasikan dengan penguasaan dalam bidang teknologi maklumat. Sebagai rakyat Malay­sia, kita perlu menyokong usaha ini di samping menyediakan diri untuk mempelajari pengetahuan baru berkaitan teknologi maklumat agar kita tidak dianggap seperti katak di bawah tempurung.
(703 perkataan)

Saturday, October 24, 2009

Panduan Karangan

Punca kenaikan harga barang di pasaran.Pendahuluan

Kenaikan harga barang menjadi buat mulut masyarakat.

- membimbangkan semua pihak.

- disebabkan pelbagai punca.

Isi 1

- Pengeluaran barangan keperluan tidak dapat menampung keperluan pengguna.
- oleh sebab peningkatan bilangan penduduk yang mendadak.
- kilang penghasilan barangan tidak bertambah.

Isi 2
- Sikap peniaga yang mahu mengaut untung berlebihan.
- mereka menaikkan harga sesuka hati.
- menyorok barangan keperluan untuk menaikkan harga. Contohnya, kenaikan harga gula
dikaitkan dengan aktiviti peniaga menyorok bekalan gula.

Isi 3
- Pengeluaran terjejas akibat bencana alam.
- Taufan di negara jiran menjejaskan pengeluaran. Negara kita masih mengimport barang
keperluan.
- Banjir besar juga menjejaskan pengeluaran barang keperluan.

Isi 4
- Permintaan mendadak akibat musim perayaan.
- Terdapat banyak perayaan di negara ini. Contohnya hari raya, Deepavali, Krismas, dll.
- Pengguna memerlukan lebih banyak barang keperluan pada musim perayaan.
- Kekurangan barang menyebabkan harga meningkat.

Kesimpulan
Kenaikan harga barangan keperluan memang menyusahkan masyarakat.
Semua pihak mesti berganding bahu mengatasi gejala ini.
Pengawalan harga barang akan menjadikan kehidupan lebih sejahtera.

Panduan Rumusan STPM

Membuat rumusan bagi peringkat STPM lebih kurang sama dengan cara membuat ringkasan dalam PMR. Akan tetapi rumusan STPM memerlukan calon lebih matang dalam semua hal termasuk mengesan isi, mengolah isi, penggunaan bahasa, membuat pendahuluan, dan juga membuat kesimpulan. Pertama sekali calon mesti baca petikan secara menyeluruh. Pastikan idea utama atau TEMA petikan tersebut. Cara perkara pokok yang hendak diperkatakan dalam petikan tersebut. Tema inilah yang akan diangkat menjadi pendahuluan rumusan.
Kemudian, bahagian isinya pula hendaklah diambil daripada isi penting dalam petikan. Setiap isi penting disenaraikan terlebih dahulu. Elakkan daripada mengambil huraian. Baca huraian tersebut dan apabila menemukan isi lain yang berbeza daripada huraian tadi, maka anggaplah isi itu sebagai isi baharu. Ulanglah perkara tersebut sehingga semua isi baharu ditemukan. Biasanya dalam rumusan ada antara enam hingga lapan isi penting.
Apabila calon mendapat semua isi penting, tulislah dalam perenggan yang baik, iaitu tiga perenggan semuanya. Ambil balik ayat dari petikan dan tokok tambah dengan istilah-istilah tetapi jangan ubah banyak sangat sehingga mencacatkan maksud. Penanda wacana boleh digunakan tetapi tidak seperti rumusan SPM.
Bahagian kesimpulan biasanya diambil daripada perenggan yang terakhir. Walau bagaimanapun tidak semua petikan meletakkan rumusan dalam perenggan yang akhir. Oleh itu calon mestilah bijak untuk menggarap kesimpulan yang merumus segala inti pati rumusan yang dibuat.

Wednesday, October 21, 2009

Buku Esensi PMR 2010

Buku Esensi PMR ini merupakan buku terbaru saya dan Cikgu Ghalib yang sudah mula dijual di pasaran. Dalam buku ini telah dimasukkan banyak penambahbaikan dan input-input terkini.

Tuesday, October 20, 2009

Perwatakan dalam Pahlawan Pasir Salak

Novel Pahlawan Pasir Salak mengetengahkan Deli sebagai watak utamanya. Deli merupakan seorang anak muda kelahiran Kampung Pasir Salak. Beliau memiliki ilmu persilatan dan mengusahakan warung di pangkalan. Deli merupakan seorang yang bersemangat cinta akan tanah air. Deli sanggup berkorban untuk mempertahankan bumi Pasir Salak hingga ke titisan darah yang terakhir. Deli juga menyertai Datuk Maharaja Lela untuk bertempur dengan pihak penjajah d Bandar Tua. Pertempuran tersebut dimenangi oleh pihak penduduk tempatan. Selain itu Deli juga sangat menghormati orang tua dan pemimpin. Deli menghormati bapanya dan juga sangat bangga dengan kehebatan Datuk Maharaja Lela. Bagi menolong bapanya, Deli membantu untuk menjaga warong milik bapanya.
Deli juga digambarkan sebagai seorang yang taat akan perintah agama. Deli tidak berlengah-lengah untuk mengerjakan sembahyang apabila tiba waktu sembahyang. Kesimpulannya Deli merupakan seorang anak muda yang memiliki perwatakan yang positif dan baik.

Friday, October 16, 2009

Peperiksaan Semakin Hampir

Diam tak diam, peperiksan awam semakin hampir. Anak-anak yang mengambil peperiksaan sudah tentu menumpukan perhatian yang penuh terhadap pelajaran. Pada saat-saat akhir ini, perkara yang dipelajari akan lebih berkesan. Oleh sebab itu sekolah-sekolah akan menganjurkan pelbagai program untuk meningkatkan prestasi murid.
Untuk calon-calon STPM, masa sekarang sangat sesuai untuk menjawab soalan-soalan tahun-tahun yang lalu dan juga soalan-soalan latihan mirip soalan peperiksaan sebenar. Cubalah cari seberapa banyak soalan latihan dan cuba menjawabnya. Kemudian semak jawapan yang dibuat dan buatlah penambahbaikan jika jawapan kurang memuaskan.
Semasa saya menduduki STPM dahulu (sebagai calon persendirian) saya telah menghabiskan dua bulan terakhir dengan menjawab soalan-soalan latihan. Setiap malam saya akan mula menelaah pelajaran bermula pukul 10.00 mlm hingga 2.00 pagi. Masa tersebut sangat sesuai untuk belajar. Khusus satu mata pelajaran untuk satu malam. InsyaAllah anda akan dapat menjawab soalan dengan baik.
Sama juga halnya dengan calon SPM. Tambahkan usaha pada masa-masa terakhir ini. Selalunya, belajar pada masa begini murid akan lebih cepat menguasai. Wujudkan kumpulan perbincangan. Bahagikan topik kepada ahli kumpulan. Semasa berbincang setiap ahli akan membentangkan dan mengajar rakan-rakan ahli yang lain. Cara ini bukan sahaja dapat membantu rakan-rakan tetapi dapat memantapkan pengetahuan dalam bidang tersebut.
Perkara yang penting diingat adalah jaga kesihatan agar dapat menjalani peperiksaan dengan sempurna.

Wednesday, October 14, 2009

Menilai Novel

Semasa saya berada di Kelantan pada hujung minggu lalu, Cikgu Nik Nor Ahmarizam bertanya saya. Katanya seorang penulis mempertikaikan buku-buku rujukan yang ada di pasaran semua salah menilai kemuncak novel tulisannya. (yang dijadikan teks Komsas). Oleh itu Cikgu Nik meminta pandangan saya tentang perkara tersebut.
Pada pandangan saya, bidang sastera turut melibatkan kritikan. Penulis dan penngkritik bergerak atas fungsi yang berbeza. Oleh yang demikian, penulis hanya berperanan untuk menghasilkan karya sastera. Selepas itu inisiatif untuk menilai karya tersebut menjadi tanggungjawab bidang kritikan pula. Tidak wajarlah seseorang penulis itu sendiri yang menilai karya tulisan sendiri dan menganggap hanya penilaiannya sahaja yang tepat.
Dalam kajian kritikan, sesebuah karya novel yang baik memiliki struktur yang baik dan mantap. Dalam pemilihan novel yang dijadikan teks sama ada untuk komponen sastera atau sastera elektif, aspek struktural hendaklah diberikan perhatian. Novel yang lengkap strukturnya mempunyai keteguhan dan saling melengkapi unsur dalamannya. Misalnya tema, persoalan, watak, latar, binaan plot, teknik plot, gaya bahasa, nilai, dan pengajaran mestilah saling melengkapi antara satu sama lain. Dengan adanya struktur yang utuh, kajian yang dibuat terhadap novel tersebut akan menjadi lebih jelas yang lengkap.
Dalam menentukan klimaks novel misalnya, kita tidak boleh meletakkan peristiwa klimaks itu sesuka hati atau memilih peristiwa yang paling dramatik untuk diangkat sebagai klimaks. Hal inji terjadi apabila seseorang pengkritik (penulis) tidak memiliki ilmu kritikan yang lengkap. Klimaks dalam sesebuah karya tidak boleh berdiri dengan sendirinya, melainkan berhubung dengan aspek dalaman karya yang lain. Klimaks hendaklah ada hubungannya dengan tema, watak utama novel, dan juga aspek-aspek lain seperti latar, persoalan, nilai, pengajaran, dan sebagainya. Malah judul juga mempunyai kaitan dengan peristiwa yang diangkat sebagai klimaks dalam binaan plot novel. Sebagai contoh, novel Bukit Kepong merupakan sebuah novel yang kukuh strukturnya kerana semua aspek dalaman termasuk judulnya dapat menyerlahkan peristiwa yang diangkat sebagai klimaks. Begitu juga novel Konserto Terakhir, Perlumbaan Kedua, dan sebagainya. Sebaliknya novel-novel seperti Di Hadapan Pulau, Putera Gunung Tahan, tidak mempunyai struktur yang kuat bagi memudahkan pengkaji menghubungkaitkan semua aspek dalamannya untuk menjelaskan klimaks novel berkenaan.
Novel Anak Din Biola sering membangkitkan kekeliruan pada pengkaji kerana peristiwa yang dramatik dalam novel berkenaan tidak dapat dijadikan klimaks. Hal ini demikian peristiwa yang dramatik itu tidak ada kaitan dengan tema dan watak utamanya. Biasanya pembaca akan mengangkat peristiwa penangkapan Pak Mat Tukang Masak sebagai klimaks, tetapi sebenarnya tidak tepat. Hal ini demikian kerana watak utamanya ialah Budiman dan temanya berkaitan amanat arwah bapa Budiman. Pak Mat langsung tidak ada kaitan dalam perkara tersebut.
Begitu juga halnya dengan novel Pahlawan Pasir Salak. Peristiwa yang dramatik dalam novel tersebut ialah pembunuhan JWW Birch. Banyak pembaca yang menganggap peristiwa tersebut sebagai klimaks novel. Pada hal peristiwa itu langsung tidak melibatkan watak utamanya dan juga tema novel berkenaan.
Jika pengkritik tidak dapat menetapkan klimaks novel dengan sempurna, jelas bahawa struktur novel berkenaan tidak mantap. Jadi, sesebuah novel yang wajar dipilih dan dijadikan bahan bacaan hendaklah mengambil kira aspek berkenaan. Sktruktur novel yang kukuh akan memudahkan guru mengajarkan novel tersebut dan juga memudahkan murid untuk mempelajarinya.

Tuesday, October 13, 2009

Buku-buku Baharu Saya

Novel Dari Lembah ke Puncak ini bukan buku baharu saya. Cuma yang saya masukkan ialah versi baharu yang diubahsuaikan untuk dijadikan teks Kesusasteraan Melayu KBSM bermula tahun 2010.Sepanjang tahun 2009 beberapa buah buku saya telah digunakan dengan meluas di seluruh negara. Buku Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 5 telah digunakan sejak tahun 2009 di zon pantai timur. Buku-buku kerja yang terpapar di atas baru sahaja diterbitkan dan sudah ada di pasaran. Buku-buku tersebut adalah untuk kegunaan 2010.

Sunday, August 2, 2009

Teknik Cerita Lain

Penulisan rumusan pada peringkat STPM memerlukan kemahiran yang tertentu. Terdapat pelbagai kaedah yang telah diperkenalkan oleh guru-guru yang berpengalaman, guru cemerlang, pensyarah-pensyarah, dan sebagainya. Saya telah memperkenalkan satu teknik untuk menulis rumusan STPM. Teknik ini saya namakan sebagai Teknik Cerita Lain. (TCL).
Teknik ini memerlukan calon membaca petikan secara keseluruhan terlebih dahulu untuk mendapatkan Idea Utama petikan. Kemudian setelah itu, calon perlu membaca sekali lagi petikan untuk mengenal pasti idea sampingan pula. Untuk tujuan mendapatkan idea sampingan, calon perlu mempunyai kemahiran untuk membezakan antara isi penting dan huraian isi. Caranya adalah dengan mengenal pasti cerita baharu (isi baharu) yang diperkenalkan. Cerita lain ialah isi baharu yang diketengahkan selepas huraian isi yang sebelumnya. Setiap kali calon menjumpai cerita lain yang baharu, maka cerita tersebut dianggap sebagai idea sampingan yang dapat diketengahkan dalam rumusan.
Demikian secara ringkas penerangan tentang TCL. Sebenarnya teknik ini sama juga dengan kaedah yang biasa digunakan. Cuma apabila diberikan nama, maka calon mudah mengingatinya. Calon mestilah membuat latihan yang banyak untuk memahirakan diri dalam penulisan rumusan. Saya berdoa agar semua calon berjaya dalam peperiksaan.

Friday, July 24, 2009

Tips Menulis Rumusan STPM

Menulis rumusan STPM agak berbeza daripada rumusan SPM. Oleh yang demikian murid mestilah menguasai teknik tertentu untuk menulisnya. Saya memperkenalkan satu teknik yang saya nama TEKNIK CERITA LAIN. Teknik ini bertujuan untuk membolehkan murid mencari isi sampingan dengan cara mudah tetapi meyakinkan.
Penjelasan tentang teknik ini akan saya buat jika ada orang yang berminat untuk mengetahuinya. Saya telahpun menggunakan teknik ini untuk murid-murid saya sendiri.

Tips untuk Menjawab Soalan Novel Komsas

Soalan novel Komsas merangkumi 15 markah. Banyak tu! Jadi anak-anak perlu memastikan agar anak-anak mendapat markah tinggi. Salah satu cara untuk menguasai bahagian ini adalah dengan mengingati beberapa peristiwa penting dalam novel. Sekurang-kurang anda perlu ingat DUA peristiwa penting. Hal ini demikian daripada peristiwa tersebut, berbagai-bagai soalan dapat dijawab.

Sebagai contoh, peristiwa Hilmi sedang sakit tenat di hospital (Novel Konserto Terakhir) dapat digunakan untuk menjawab pelbagai bentuk soalan. Antaranya termasuklah soalan tentang latar, nilai, persoalan, perwatakan, pengajaran, dan sebagainya. Jika soalan tentang latar anda gunakan latar wad hospital sebagai jawapan, jika soalan tentang nilai, ketengahkan nilai kasih sayang atau nilai keinsafan wataknya. Soalan tentang pengajaran juga dapat digarap melalui peristiwa tersebut. Malah apa-apa sahaja soalan dapat dijawab dengan berdasarkan peristiwa yang sama.

Jika novel Julia, ambil peristiwa pertemuan Julia dengan Jun di tanah perkuburan sebagai peristiwa utama. Banyak perkara yang dapat diambil daripada peristiwa tersebut seperti nilai kasih sayang, latar tempat, pengajaran, perwatakan Julia, dan lain-lain.

Begitu juga dengan novel-novel lain. Yang penting anda kaji peristiwa tersebut dengan mendalam dan ingat butir-butirnya dengan baik. Selamat maju jaya!

Wednesday, July 22, 2009

Kelewatan mengemas kini blog

Saya kurang mengemas kini blog ini kerana terlau sibuk untuk mengumpulkan bahan yang sesuai. Namun saya tetap akan memasukkan beberapa bahan pengajaran yang dapat dikongsikan dengan pengunjung-pengunjung blog ini. Hal ini demikian kerana blog ini lebih bersifat akademik dan memerlukan bahan yang bersifat akademik juga.
Selepas ini saya akan masukkan bahan tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran KOMSAS untuk dibaca dan dikomen oleh rakan-rakan pengunjung blog.

Wednesday, June 3, 2009

Rombak Pakej Subjek SPM


Hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mengehadkan 10 mata pelajaran bagi calon Sijil Pelajaran Malaysia mencetuskan pelbagai reaksi dan pandangan. Sebagai seorang pendidik, saya juga terpanggil untuk menyuarakan pandangan saya dalam hal ini. Bagi saya, cadangan tersebut merupakan satu transformasi yang wajar diterima dengan positif. Sistem pendidikan negara ini telah melalui pelbagai perubahan sebelum ini. Sebagai satu entity yang dinamik kita tidak harus berasa janggal untuk membuat perubahan.

Mengikut dasar yang dicadangkan, hanya empat subjek akan diangkat sebagai subjek teras. Hal ini telah membimbangkan banyak pihak kerana beberapa subjek penting juga akan tercicir daripada senarai subjek teras tersebut. Untuk mengatasi masalah ini saya mencadangkan pakej mata pelajaran diwujudkan seperti berikut, iaitu subjek teras, subjek subteras, dan subjek elektif. Bagi murid-murid mereka diperlukan mengambil empat teras, dua subteras, dan dua elektif untuk memenuhi kuota 10 subjek dalam peperiksaan.

Subjek teras hendaklah dirombak daripada subjek-subjek yang ada sekarang. Empat subjek teras cadangan saya ialah Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Bahasa dan Kesusasteraan Inggeris, Kenegaraan Malaysia (yang terdiri daripada sejarah dan tamadun bangsa), dan Pendidikan Insaniah (yang terdiri daripada Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Moral, dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan).

Subjek subteras pula hendaklah dipakejkan dalam bentuk dua subjek satu pakej. Misalnya Fizik dan Kimia, Biologi dan Sains Am, Perdagangan dan Perakaunan, Matematik Moden dan Matematik Tambahan, Sains Komputer dan ICT, Geografi dan Pendidikan Alam Sekitar, dan subjek-subjek lain yang berada dalam kategori yang sama. Sementara itu subjek elektif pula terdiri daripada subjek seperti Pendidikan Seni, Sains Pertanian, Kemahiran Hidup, Tasawur, Syariah, dan lain-lain. Dengan cara ini murid dapat menjuruskan hala tuju mereka dengan mengambil subjek yang ada kaitan dengan kursus-kursus yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi. Cara ini juga dapat mengembangkan potensi murid dalam bidang yang digemari oleh mereka.

Dalam usaha memartabatkan bahasa dan kesusasteraan Melayu, dua subjek iaitu Bahasa Malaysia dan Kesusasteraan Melayu digabungkan. Kaedah bahan kesusasteraan hanya sebagai komponen juga perlu dirombak dengan menitikberatkan aspek penghayatan dan aplikasi kesusasteraan dalam memupuk jati diri generasi muda. Kesusasteraan tidak harus dilihat sebagai bahan pemahaman semata-mata tetapi sebagai pelahiran bakat dan penghayatan nilai murni yang terkandung dalam bahan-bahan sastera itu sendiri. Oleh sebab Bahasa Inggeris dianggap sebagai bahasa global dan teknologi, subjek ini juga diangkat sebagai teras untuk menggantikan PPSMI yang semakin hangat dibantah. Dalam hal ini bahasa dan kesusasteraan Inggeris wajar dilihat sebagai satu kaedah untuk meningkatkan penguasaan bahasa tersebut.

Subjek kenegaraan pula melibatkan aspek sejarah dan tamadun bangsa Malaysia. Di peringkat institusi pengajian tinggi subjek ini telah pun diajarkan, jadi tidak menjadi masalah kepada penggubal kurikulum untuk merendahkan tahapnya bagi disesuaikan dengan peringkat umur remaja belasan tahun. Untuk menambahkan penerapan jati diri, subjek Pendidikan Insaniah dicadangkan yang merangkumi Pendidikan Agama Islam bagi murid yang beragama Islam, Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik disatukan untuk murid bukan Islam. Melalui subjek ini aspek penerapan nilai insaniah dititikberatkan bagi melahirkan generasi muda yang berjati diri dan modal insan yang syumul.

Subjek subteras yang dicadangkan pula perlu diperhalusi bagi membolehkan penyebarannnya seimbang dan menjurus ke arah kursus-kursus yang ditawarkan di university. Pihak Kementerian Pelajaran mempunyai kepakaran untuk menyusun perkara ini agar relevan dengan keperluan masa kini dan masa hadapan. Bagi subjek elektif pula murid diberikan kebebasan sepenuhnya untuk membuat pilihan agar dapat membantu mereka lulus dengan baik dalam peperiksaan. Malahan murid juga diberikan kebenaran jika tidak berminat untuk mempelajari pakej elektif. Hal ini kerana mereka akan mengambil sekurang-kurangnya lapan subjek iaitu subjek teras dan subjek subteras.

Kesimpulannya, cadangan untuk mengehadkan subjek dalam peperiksaan SPM perlu dillihat secara kritis dan positif. Dengan pelaksanaan cadangan ini, semua murid akan menduduki peperiksaan yang agak seimbang iaitu antara lapan hingga 10 subjek. Sekarang ini keadaannya amat tidak seimbang. Ada calon yang mengambil tujuh subjek sahaja dan ada pula yang mengambil lebih daripada 20 subjek.


Tuesday, April 28, 2009

Blog Guru BM

Terdapat banyak blog yang dibangunkan oleh guru-guru Bahasa Melayu di negara ini. Perkembangan ini amat baik bagi membantu murid dan guru lain mendapat input tentang proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Antara blog yang boleh kita lawati ialah blog Cikgu Ghalib, Guru Cemerlang Cikgu Khir Kassim, Cikgu Zaki, Cikgu Razak (sekadar meyebut beberapa nama). Blog-blog dapat dimanfaatkan kerana memaparkan banyak perkara, panduan, dan soal jawab tentang Bahasa Melayu. Penghargaan juga wajar diberikan kepada Cikgu Ghalib yang mengambil inisiatif menghantarkan bahan-bahan tatabahasa kepada sesiapa sahaja yang berminat dengan Bahasa Melayu.

Wednesday, April 22, 2009

Bahan Komsas Baharu Mulai 2010

Bermula tahun 2010, mata pelajaran Bahasa Melayu akan menggunakan bahan komsas yang baharu bagi tingkatan 1 dan tingkatan 4. Kita perlu menunggu hingga tahun depan untuk mengetahui bahan-bahan baharu ini. Walau bagaimanapun, kita berharap bahan-bahan ini lebih baik, lebih berkesan, dan lebih mudah untuk diajarkan oleh guru-guru yang terlibat.

Friday, March 13, 2009

UCAPAN TAHNIAH KEPADA BEKAS MURID

Saya menngucapkan tahniah kepada murid-murid saya yang telah menunjukkan kehebatan dalam SPM 2008. Keputusan SPM 100% merupakan sejarah sekolah yang tidak pernah dicapai sebelum ini. Khususnya bagi kelas-kelas yang saya ajar, anda telah melakukan yang terbaik dengan keputusan yang sangat cemerlang.

Begitu juga murid-murid STPM saya yang mencapai 99 % kelulusan. Saya berdoa kalian akan terus melakar kejayaan. InsyaAllah.

Thursday, February 12, 2009

Biodata Pengarang

Terminal Tiga


Novel Terminal Tiga dikarang oleh Othman Puteh. Beliau dilahirkan di Kampung Kuala, Kuala Sungai Baru, Melaka pada 4 Januari 1944.

Beliau meneruskan pelajaran di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim. Setelah tamat latihan keguruan pada tahun 1964, beliau ditugaskan mengajar di beberapa buah sekolah. Semasa bertugas sebagai guru, beliau telah berusaha untuk belajar sehingga mendapat ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kesusasteraan pada tahun 1992. Dengan kelulusan itu, beliau telah memegang jawatan sebagai pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. <> Dalam bidang penulisan, Othman Puteh memang terkenal sebagai nama yang besar. Beliau menghasilkan karya dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang sastera remaja. Novel dan cerpen beliau banyak berkisar tentang kehidupan remaja. Beliau juga banyak memberi bimbingan kepada penulis-penulis baharu yang ingin menceburkan dalam bidang penulisan.
<>
<> Beliau menerima pelbagai hadiah, penghargaan, dan pengiktirafan dalam bidang kesusasteraan. Antaranya ialah Hadiah Karya Sastera 1974, Hadiah Sastera Utusan Melayu-Public Bank, dan sebagainya. Pada tahun 1998, Othman Puteh merupakan penulis Malaysia yang ke-20 menerima anugerah SEA Write Award daripada kerajaan Thai.

SETEGUH KARANG

<>Novel Seteguh Karang ditulis oleh Tuan Faridah Syed Abdullah. Beliau dilahirkan di Dungun Terengganu pada 21 November 1967. Beliau mendapat pendidikan awal di Terengganu dan melanjutkan pelajaran di Institut Teknologi Mara cawangan Perlis. Kemudian meneruskan pengajian di ITM, Shah Alam sehingga mendapat ijazah Sarjana Muda Perakaunan.

Beliau memulakan kerjaya sebagai Eksekutif Akaun dan Pegawai Tadbir di beberapa firma. Beliau kemudian mengikuti kursus Diploma Pendidikan di Maktab Perguruan Batu Pahat, pada tahun 1997. Kini beliau bertugas sebagai seorang pendidik di Kuala Terengganu.

Beliau telah melibatkan diri dalam dunia penulisan sejak di bangku sekolah. Beliau juga pernah mengikuti Bengkel Penulisan Remaja anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Antara novel-novel beliau termasuklah Pada Garis Perkenalan (1989), Indarti (1993), dan Harapan Masih Bersemi (1993). Novel Seteguh Karang pernah memenangi tempat kedua dalam Peraduan Menulis Novel Remaja 1990.

PUTERA GUNUNG TAHAN

<>Novel Putera Gunung Tahan dikarang oleh Ishak Haji Muhammad. Beliau lebih dikenali dengan nama samarannya Pak Sako. Beliau dilahirkan pada bulan September 1909 di Kampung Bukit Siguntang, Temerloh, Pahang. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Tengah, Temerloh. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran di Sekolah Inggeris Clifford, Kuala Lipis pada tahun 1924 – 1930.

Beliau melanjutkan pelajaran di Maktab Melayu Kuala Kangsar. Pada 1931 beliau memulakan tugas sebagai pegawai dalam latihan di Pejabat Daerah Temerloh. Beliau juga pernah bertugas sebagai majistret di Kuala Lumpur sehingga tahun 1935. Beliau meletak jawatan majistret dan menjadi guru bahasa kepada pegawai-pegawai Inggeris.

Beliau mula menceburi bidang penulisan semasa mengembara seluruh tanah air. Beliau pernah bertugas dengan Warta Melayu di Singapura, Utusan Melayu dan pernah menjadi Ketua Pengarang akhbar Berita Malai semasa pendudukan Jepun. Beliau juga seorang yang aktif dalam bidang politik.

Antara novel-novel beliau termasuklah Putera Gunung Tahan (1938), Anak Mat Lela Gila (1941), Jalan ke Kota Bharu (1956), Budak Beca (1957), Judi Karan (1958), dan lain-lain. Beliau juga menghasilkan beberapa kumpulan cerpen seperti Segar (1961), Dongeng Merdeka (1985), dan beberapa buah antologi bersama.

Untuk menghargai jasa beliau dalam bidang kesusasteraan, Pak Sako dikurniakan beberapa anugerah. Pada tahun 1976 beliau diberikan anugerah Pejuang Sastera. Beliau juga dianugerahi Ijazah Kehormat Doktor Kesusasteraan pada tahun 1973. Beliau meninggal dunia pada tahun 1991.

PERLUMBAAN KEDUA

<> Novel ini dikarang oleh Marwilis bin Haji Yusof. Beliau dilahirkan di Ulu Bernam, Selangor pada 5 Jun 1944. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Setapak. Kemudian beliau meneruskan pelajaran di Sekolah Rendah Cina Lee Rubber. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Chong Hwa, Jalan Gombak sehingga lulus peperiksaan Senior Middle Three. Pendidikan tertinggi beliau ialah Sijil Tinggi Persekolahan.

Dalam bidang kerjaya pula, beliau pernah menjadi guru. Beliau juga pernah menjadi kerani di sebuah institusi kewangan. Beliau kemudian menjadi wartawan di Utusan Melayu. Ketika menjadi wartawan, beliau mula melibatkan diri dalam bidang penulisan.

Marwilis juga pernah menjadi Setiausaha Akhbar kepada Dato’ Harun Idris. Pada tahun 1977, beliau dilantik menjadi Setiausaha Akhbar kepada Timbalan Perdana Menteri ketika itu. Dato’ Musa Hitam. Pada tahun 1982, beliau telah menjadi wakil rakyat setelah memenangi pilihan raya. Beliau dilantik menjadi Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Selangor selama sepenggal hingga tahun 1986. Selepas itu beliau membuka perniagaan sendiri.

Antara karya-karya Marwilis termasuklah novel Izin Dalam Paksa, Jalan Seribu Kirai, Bukan Kail Kita Yang Dinantikan, Terbuang Tapi Terbilang, Buai Diayun Anak Dicubit, Bila Rindu Berputik, Bila Kompang Berbunyi, dan lain-lain. Beliau pernah menerima hadiah penghargaan melalui novel Bila Kompang Berbunyi, iaitu pertandingnan sempena ulang tahun GAPENA 30 tahun.Thursday, January 15, 2009

Kaedah Pengembangan Isi Karangan TFFP

Saya memperkenalkan satu kaedah mengembangkan isi karangan. Kaedah ini saya namakan TFFP, dan merupakan satu komponen dalam kaedah mengarang menggunakan formula yang saya perkenalkan beberapa tahun yang lalu. Yang berikut ialah penerangan ringkas tentang penggunaan kaedah TFFP.
Makalah ini memperkenalkan satu kaedah menulis perenggan isi yang senang diikuti dan digunakan apabila menjawab soalan karangan jenis pendapat, perbincangan, atau fakta, mahupun jenis-jenis lain yang bercorak deskriptif. Malah jika dikuasai dengan baik, kaedah ini juga dapat membantu calon menulis karangan-karangan jenis lain termasuk karangan jenis syarahan, perbahasan, keperihalan, dan seumpamanya. Kaedah ini dinamakan Kaedah TFFP. Kaedah ini agak berlainan daripada panduan-panduan yang pernah diketengahkan sebelum ini. Hal ini demikian kerana penulisan ayat isi bagi sesuatu perenggan dipecahkan kepada empat bahagian iaitu:

i. Ayat Topik ( T )
ii. Huraian Frasa 1 (F1)
iii. Huraian Frasa 2 (F2)
iv. Penegasan/Rumusan Perenggan. (P)

Ayat Topik (T)

Ayat Topik ialah ayat untuk mengetengahkan isi bagi karangan. Isi pula ialah idea utama atau perkara penting yang merujuk kepada soalan karangan yang ditulis. Pelajar dinasihati menggarisi kata kunci dalam soalan sebelum menyenaraikan isi karangan. Amalan ini akan mengelakkan karangan yang ditulis itu terkeluar daripada tajuk perbincangan.

Ayat topik digalakkan untuk ditulis dengan memasukkan dua unsur penting dalam dua frasa. Frasa pertama menjadi fokus isi. Frasa kedua pula merupakan pelengkap kepada fokus isi berkenaan. Ayat isi yang hanya menyertakan fokus sahaja tidak begitu baik kerana tidak lengkap dan tidak menampakkan kematangan fikiran orang yang menulisnya. Cuba bandingkan kedua-dua ayat yang yang berikut:

1(a) Satu langkah untuk mengatasi krisis air adalah dengan melaksanakan kempen.
1(b) Satu langkah untuk mengatasi krisis air adalah dengan melaksanakan kempen yang lebih berkesan.
2(a) Punca gejala cetak rompak terus berleluasa adalah disebabkan tidak ada tindakan yang tegas.
2(b) Punca gejala cetak rompak terus berleluasa adalah disebabkan tidak ada tindakan yang tegas dilaksanakan terhadap pembeli, penjual, dan pengilang yang terlibat.
3(a) Antara kesan pelaksanaan sekolah satu sesi adalah pelajar mempunyai lebih banyak masa untuk belajar.
3(b) Antara kesan pelaksanaan sekolah satu sesi adalah pelajar mempunyai lebih banyak masa untuk belajar di bawah penyeliaan guru-guru.

Ayat 1(b), 2(b), dan 3(b) lebih mantap kerana lebih jelas dan lengkap. Semasa membuat huraian, ayat 1(b), 2(b), dan 3(b) memberi ruang yang lebih bagi pelajar menunjukkan kematangan fikiran mereka. Justeru pelajar mempunyai lebih banyak idea untuk dikembangkan. Perkara ini akan membantu pelajar untuk mengatasi masalah ketidakcukupan jumlah perkataan dalam karangan.

Biasanya ayat topik atau isi utama ialah isi karangan yang telah ditetapkan oleh pelajar semasa membuat draf atau perancangan menulis karangan. Cara inilah yang biasanya diajar oleh guru-guru di sekolah. Amalan merancang atau menulis isi terlebih dahulu sebelum menulis adalah baik kerana mengelakkan pelajar daripada lupa. Jadi, pelajar dinasihati supaya mengamalkan cara ini setiap kali menulis karangan. Yang penting, guru-guru perlu melatih pelajar supaya menulis ayat topik yang terdiri daripada dua frasa yang boleh dihuraikan dengan lebih panjang.

Frasa 1 dan Frasa 2

Seperti yang disarankan, ayat topik hendaklah terdiri daripada dua frasa. Contohnya, cuba lihat ayat-ayat topik yang berikut:
i. Satu langkah untuk mengatasi krisis air adalah dengan melaksanakan kempen yang lebih berkesan.
ii. Pihak berkuasa perlu mengambil tindakan tegas terhadap orang yang mencuri air.
iii. Langkah lain yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi krisis bekalan air adalah dengan mengawal penebangan hutan di kawasan tadahan.
iv. Seterusnya, krisis bekalan air juga dapat ditangani dengan menggantikan saluran paip yang rosak dengan paip yang tahan lebih lama.

Jika diperhatikan ayat-ayat topik yang disenaraikan, setiap ayat dibina dengan menggunakan dua frasa yang utama dan boleh dihuraikan secara berasingan. Ayat (i) misalnya, Frasa 1 (F1) ialah melaksanakan kempen. Frasa 2 (F2) pula ialah yang lebih berkesan.

Dalam ayat (ii) F1 ialah mengambil tindakan tegas, dan F2 pula ialah orang yang mencuri air. Semasa membuat huraian, pelajar boleh menghuraikan kedua-dua frasa tersebut secara berasingan sebelum merumuskan kedua-dua dalam satu atau dua ayat yang lengkap. Contoh-contoh boleh disertakan semasa menghuraikan kedua-dua frasa berkenaan. Begitu juga halnya dengan isi-isi yang lain. Perkara penting yang perlu dikuasai oleh pelajar ialah cara untuk membahagikan ayat isi mereka kepada frasa-frasa yang dapat dihuraikan dengan sistematik.

Penegasan/Rumusan Perenggan (P)

Setiap perenggan wajar disimpulkan dengan rumusan bagi perenggan berkenaan. Penanda wacana yang disesuaikan wajar digunakan bagi menunjukkan bahawa perenggan tersebut telah ditutup dengan baik. Contohnya:
i. Jadi, dengan kempen yang lebih berkesan, krisis air yang berlaku sekarang dapat diatasi dengan lebih cepat.
ii. Oleh hal yang demikian, pihak berkuasa wajar bertindak tegas terhadap orang yang mencuri air untuk memastikan krisis air dapat ditangani secepat yang mungkin.
iii. Justeru, penebangan hutan di kawasan tadahan perlu dikawal agar krisis air tidak terus mengancam kehidupan masyarakat.
iv. Jadi, penggantian saluran paip yang lama perlu disegerakan agar krisis air yang berlaku sekarang tidak berterusan.

Menulis perenggan isi

Setelah mengenal pasti perkara-perkara tersebut, maka pelajar boleh menulis perenggan mengikut kaedah yang dicadangkan iaitu kaedah T, F1, F2, dan P. Dalam setiap perenggan, keempat-empat perkara tersebut perlu dititikberatkan supaya perenggan yang ditulis itu lengkap dan menarik. Selain itu calon dapat menulis dalam jumlah perkataan yang lebih banyak.
Ayat (i) dapat dihuraikan dengan mudah apabila pelajar menghuraikannya mengikut frasa yang telah ditetapkan. Frasa 1 boleh dihuraikan seperti yang berikut:

Huraian F1 (melaksanakan kempen)

Kempen merupakan cara yang paling mudah untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Pelbagai media boleh digunakan oleh menyalurkan maklumat tentang kepentingan amalan penjimatan air. Contohnya, surat khabar, radio, dan televisyen ialah media yang sentiasa dekat dengan masyarakat. Selain itu kempen secara langsung dari rumah ke rumah juga wajar dilaksanakan.

Huraian F2 (yang lebih berkesan)

Selama ini kempen yang dilaksanakan kurang berkesan kerana tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Pihak yang berkenaan melaksanakannya tidak ubah seperti melepaskan batuk di tangga. Kini tibalah masanya pihak-pihak nyang terbabit bertindak dengan lebih agresif agar kempen penjimatan air mencapai matlamat yang diharapkan.

Kedua-dua huraian ini dicantumkan dalam satu perenggan bersama-sama ayat isi dan juga rumusan perenggan. Maka perenggan tersebut akan menjadi sebuah perenggan yang lengkap seperti yang berikut.

Satu langkah untuk menjimatkan air adalah dengan melaksanakan kempen yang lebih berkesan. Kempen merupakan cara yang paling mudah untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Pelbagai media boleh digunakan untuk menyalurkan maklumat tentang kepentingan amalan penjimatan air. Contohnya, surat khabar, radio, dan televisyen ialah media yang sentiasa dekat dengan masyarakat. Selain itu kempen secara langsung dari rumah ke rumah juga wajar dilaksanakan. Selama ini kempen yang dilaksanakan kurang berkesan kerana tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Pihak yang berkenaan melaksanakannya tidak ubah seperti melepaskan batuk di tangga. Kini, tibalah masanya pihak-pihak yang terbabit bertindak dengan lebih agresif agar kempen penjimatan air mencapai matlamat yang diharapkan. Jadi, dengan kempen yang lebih berkesan, krisis air yang berlaku sekarang dapat diatasi dengan lebih cepat. (110 perkataan)

Dengan berdasarkan penjelasan yang diberi, pelajar-pelajar boleh mencuba untuk membahagikan ayat-ayat topik yang berikut kepada F1 dan F2. Selepas itu cuba huraikan setiap frasa itu dengan jelas dan cantumkan huraian-huraian itu supaya menjadi perenggan isi yang lengkap.

a. Antara punca pencemaran sungai ialah pembuangan sisa toksik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
b. Aktiviti kokurikulum mendidik pelajar supaya menjadi lebih berdisiplin.
c. Salah satu cara untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya adalah dengan menguatkuasakan undang-undang yang tegas terhadap pengguna jalan raya yang ingkar.

Perenggan contoh

Ayat topik : Punca gejala cetak rompak terus berleluasa adalah disebabkan tidak ada tindakan yang tegas dilaksanakan terhadap pembeli, penjual, dan pengilang yang terlibat.

F1 : tidak ada tindakan yang tegas
F2 : terhadap pembeli, penjual, dan pengilang yang terlibat.

Huraian lengkap

Punca gejala cetak rompak terus berleluasa adalah disebabkan tidak ada tindakan yang tegas dilaksanakan terhadap pembeli, penjual, dan pengilang yang terlibat. Selama ini tindakan yang dilaksanakan bersifat mengikut musim. Pegawai yang diamanahkan untuk bertindak memiliki sikap tidak ubah seperti pahat dengan pemukul. Tindakan hanya dilakukan dalam tempoh yang terhad. Selain itu tindakan yang dijalankan juga tidak begitu tegas dan hanya untuk memenuhi rutin kerja pegawai-pegawai yang terbabit. Ada juga unsur-unsur penyelewengan yang berlaku sehingga menyebabkan gejala ini tidak dapat diatasi. Satu bentuk tindakan yang menyeluruh patut dikuatkuasakan terhadap semua pihak yang menyebabkan gejala ini berlaku. Tindakan patut dikenakan terhadap pembeli, penjual, dan pengilang bahan-bahan cetak rompak. Ketiga-tiga golongan ini merupakan penyebab utama berlaku gejala tersebut. Tindakan terhadap satu pihak sahaja tidak akan meninggalkan kesan yang diharapkan. Oleh yang demikian satu bentuk tindakan yang lebih tegas patut dilaksanakan meliputi semua pihak yang terbabit dalam gejala ini. (140 perkataan)

Rasionalnya, jika satu perenggan isi mengandungi lebih daripada 100 perkataan, karangan calon sudah pasti dapat memenuhi kehendak jumlah perkataan seperti dalam soalan. Oleh itu calon layak mendapat markah yang tinggi dengan syarat isi-isi tersebut adalah mantap, bahasa baik dan bervariasi, menepati tajuk, dan dipersembahkan dengan baik. Selain itu contoh-contoh dapat diberi dengan lebih banyak iaitu semasa menghuraikan kedua-dua frasa dalam ayat topik secara berasingan. Maka cara ini dapat membantu calon mengatasi beberapa kelemahan dalam menulis karangan, terutama dari aspek jumlah perkataan.

Monday, January 12, 2009

Tips untuk rumusan STPM

Baca petikan dengan teliti. Pastikan idea utama digarap dengan jelas berdasarkan tema petikan. Idea-idea sampingan biasanya tercetus apabila timbulnya 'isi lain'. Misalnya, ketika membaca petikan, tiba-tiba hal lain pula yang dibangkitkan dalam ayat. Jadi, hal lain itu akan menjadi isi sampingan yang baharu. Jadi setiap kali perkara ini berlaku, isi sampingan baharu dalam dicetuskan.
Walau bagaimanapun, ada antara huraian isi sampingan yang berfungsi seperti isi dan boleh dijadikan isi sampingan yang tersendiri. Hal ini wajar diambil kira untuk memastikan syarat jumlah perkataan yang ditetapkan dapat dipenuhi. Jika tidak rumusan akan menjadi pendek dan tidak mencapai jumlah perkataan yang dihasratkan.

Latihan Rumusan 3 STPM (Latihan daripada blog Cikgu Khir Kassim, GC Bahasa Melayu)

Fahami petikan di bawah ini, dan kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkas tanpa menjejaskan isi kandungannnya. Rumusan hendaklah dibuat tidak lebih daripada tiga perenggan dan panjangnya antara 170 - 180 patah perkataan. Jumlah perkataan dalam jawapan hendaklah ditulis pada akhir jawapan. [ 20 markah ]
Jenayah yang melibatkan kes ragut kini dikategorikan sebagai jenayah rompak dan mereka yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman penjara 14 tahun dan sebatan. Polis juga sudah mengambil beberapa langkah dengan memudahkan mangsa ragut membuat laporan di semua balai polis, pondok polis dan polis peronda dengan tujuan untuk mengatasi masalah kesukaran membuat aduan mengenai kejadian berkenaan. Namun, yang membimbangkan kita ialah peragut kini sanggup melakukan kekerasan sehingga menyebabkan kecederaan dan kehilangan nyawa. Contoh yang terbaru, kes yang membabitkan pelajar di Wangsa Maju baru-baru ini bukan lagi dianggap kes ragut tetapi kes bunuh. Kejadian yang bermula dengan rompakan harta benda sudah bertukar menjadi kes jenayah kekerasan hingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Apakah dalam kemelut sebegini, kita selaku anggota masyarakat hanya mampu melihat perkara ini berlaku tanpa mengambil sebarang tindakan? Walaupun kita tidak boleh bertindak bersendirian, kita masih boleh menjadi mata dan telinga pihak berkuasa bagi membantu pihak berkuasa untuk menangani kes yang semakin menjadi-jadi ini. Masyarakat boleh membuat aduan di balai polis yang terdekat atau menghubungi polis dengan segera jika mereka melihat ada kelakuan orang tertentu yang boleh menimbulkan syak. Kebanyakan kes ragut ini berlaku di kawasan bandar-bandar besar dan juga di kawasan yang lengang. Peragut juga biasanya melakukan aktiviti mereka itu apabila menyedari bahawa mangsa mereka bersendirian. Sebenarnya kes ragut berpunca daripada sikap individu yang ingin mendapat wang dengan jalan yang mudah. Selain itu juga mereka hendak mendapatkan wang dalam jangka masa yang singkat. Oleh itu mereka terpaksa meragut beg tangan atau barang-barang kemas yang dipakai oleh kaum wanita.
Kebiasaannya juga peragut tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Hal ini menyebabkan mereka tidak mempunyai pendapatan yang tetap untuk menyara hidup mereka. Selain itu mereka juga malas untuk melakukan kerja yang halal kerana pendapatannya tidak lumayan. Perkara ini menyebabkan mereka akan meragut beg tangan mangsa yang lemah.
Antara cara untuk menangani kes ini daripada menjadi lebih serius adalah dengan mengadakan kawalan dan rondaan yang lebih ketat. Kawalan tersebut patut dilakukan oleh anggota polis dalam usaha untuk mencekup peragut yang bermaharajalela. Selain itu anggota polis yang berpakaian biasa perlu ditempatkan di tempat awam agar mudah bagi mereka untuk menangkap peragut yang tidak bertanggungjawab itu.
Bagi kita, adalah lebih baik menghalang sesuatu perbuatan jenayah itu sebelum jenayah itu berlaku. Kita bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa tanggungjawab untuk membanteras jenayah termasuk curi dan ragut tidak seharusnya diserahkan kepada polis semata-mata. Polis tidak mungkin dapat mengatasi masalah jenayah ini sepenuhnya memandangkan wujudnya jurang atau nisbah yang begitu besar antara jumlah anggota polis dengan bilangan penduduk. Justeru, semua pihak perlulah memainkan peranan untuk mencegah kejadian jenayah seperti kes ragut, rompakan, pecah rumah, dan pecah kereta dengan memberi maklumat kepada pihak berkuasa. Tanpa kerjasama daripada semua pihak dalam masyarakat sudah tentu usaha untuk menangani kes ragut menjadi semakin sukar. Oleh hal yang demikian, marilah kita menjadikan angka kes ragut yang begitu tinggi itu sebagai satu kejutan untuk kita memerangi jenayah ini bersama-sama. Semoga masalah ini akan dapat ditangani dengan berkesan dalam usaha menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat negara ini.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada‘Rakyat Kena Bantu Polis Perangi Kes Jenayah Ragut’,Berita Harian, 7 Ogos 2006)

Sunday, January 11, 2009

BM STPM 2009

Untuk latihan pelajar-pelajar STPM 2009 (6A1 dan 6A3)
1. Isu keracunan makanan dalam kalangan murid sekolah. Punca-punca dan langkah-langkahmengatasi.
2. Isu kenaikan harga barang keperluan di pasaran. Punca dan kesan terhadap masyarakat.
3. Isu peningkatan kadar jenayah berat di negara ini. Punca dan langkah mengatasinya.
4. Konsep agropelancongan dan 'homestay'. Kepentingan dan langkah galakan untukmenyemarakkan industri pelancongan negara.
5. Penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Kesan dan langkah mengatasinya.
6. Isu penggunaan kad kredit, kebaikan dan keburukannya.
7. Kekurangan penyertaan bukan bumiputera dalam pasukan keselamatan. Punca dan langkahmengatasinya.
8. Isu Program Latihan Khidmat Negara: Kebaikan dan langkah untuk meningkatkankeberkesanan.
9. Jenayah ragut. Kesan dan langkah mengatasi.
10. Perumahan di tanah tinggi. Risiko dan langkah keselamatan.