Thursday, August 11, 2011

Tips untuk Bahagian Novel

i.       Ingat beberapa peristiwa penting dalam novel.
ii.      Peristiwa penting ini dapat digunakan untuk menjawab semua jenis soalan yang dikemukakan.
iii.     Peristiwa penting dijadikan bukti atau contoh dalam huraian jawaban.
iv.     Contohnya, peristiwa kematian Intan Maliana dalam novel Papa... (akhirnya kau tewas jua)  dapat  
         menjawab soalan tentang tema, persoalan, nilai, pengajaran, latar, dan sebagainya.
v.     Jangan lupa nyatakan novel yang digunakan sebagai jawaban.  Kalau soalan perbandingan, jangan lupa
        untuk menyatakan kedua-dua buah novel yang dikaji.
vi.    Kalau ingat nyatakan juga nama pengarang novel.
vii.   Nama pengarang dan judul novel hendaklah dieja dengan betul.
viii.   Gunakan bahasa yang terhindar daripada kesalahan untuk mendapat markah penuh.
ix.    Buat perenggan jika jawaban agak panjang.
x.     Jangan lupa untuk menulis kesimpulan dalam jawaban anda.

No comments: