Tuesday, June 19, 2012

Penggantungan Blog

Oleh sebab saya telah berhenti daripada prodesion keguruan, saya tidak lagi memuatnaikkan bahan-bahan baharu.  Saya memohon maaf kepada 'followers' dan berharap bahan-bahan yang sedia ada dapat membantu anak-anak dan pengunjung sekalian.