Thursday, July 14, 2011

Baca puisi di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri.

DIRGAHAYU BAHASAKU

Tempatmu di singgahsana
hati nurani bangsaku
warga yang berbudi
setia dan amanah

Bahasa itu maruah bangsa
yang mesti dipelihara martabatnya
agar tetap kukuh dan ampuh
melayari lautan bijaksana
salam ikatan mesra dan teguh

Cekal dan waja semangat pejuangku
hak bangsaku memilikimu
hak bangsaku mendaulatkanmu
di bumi bertuah ini
merentas dunia tak bertepi.

Sejarah bangsa mencatatkan kegemilangan
ke barat dan ke timur menjalin persaudaraan
gagah pelautku membelah lautan
ke utara dan ke selatan bahasaku mencengkam
dari pulau ke pulau menggilap mutiara silam.

Dirgahayu bahasaku
di arena antarabangsa suaramu tumbuh
menusuk kalbu lagu bahasamu
bahasamu bahasa minda
mudah akrab bertatasusila
daripada bangsa yang bernama Melayu
menempa kejayaan di alaf baru

Ahmad Sarju
Manuskrip luka Bangsa, 2006

1. Apakah yang dimaksudkan dengan baris ‘agar tetap kukuh dan ampuh’? [2 markah]

Maksud baris tersebut ialah supaya terus teguh dan kuat.

2. Pada pandangan anda, bagaimanakah martabat bahasa dapat dipertingkatkan?
[4 markah]

Pada pandangan saya martabat bahasa dapat dipertingkatkan dengan cara menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa perhubungan rasmi, mewajibkan seluruh masyarakat menggunakannya, menjadikan penguasaan bahasa sebagai satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan, dan menjalankan usaha mengantarabangsakan bahasa tersebut.

3. Huraikan tema dan dua persoalan puisi di atas? [3 markah]

Tema sajak tersebut ialah semangat cinta akan bahasa ibunda yang tinggi martabat dan kedudukannya. Persoalan sajak pula ialah persoalan tentang peranan bahasa sebagai lambang jati diri sesuatu bangsa dan persoalan tentang tanggungjawab bangsa untuk mempertahankan kedudukan bahasa ibunda.

No comments: