Monday, October 27, 2008

Selamat Datang

Laman ini ialah laman sampingan dari blog asal saya di glateh@blogspot.com. Melalui laman ini saya akan masukkan bahan-bahan yang berkaitan akademik, termasuk bahan-bahan daripada buku-buku tulisan saya, bahan-bahan seminar, kertas kerja, dan tips-tips peperiksaan untuk dimanfaatkan oleh guru-guru dan murid-murid seluruh negara. Bahan-bahan yang termuat dalam laman saya ialah tulisan saya sendiri melainkan bahan-bahan yang saya muat turun daripada laman-laman lain yang saya nyatakan sumbernya. Bahan-bahan dalam laman ini tertakluk pada hak cipta. Oleh yang demikian, pengunjung dilarang mengambil mana-mana bahagian daripada bahan-bahan tersebut tanpa kebenaran saya.