Sunday, January 11, 2009

BM STPM 2009

Untuk latihan pelajar-pelajar STPM 2009 (6A1 dan 6A3)
1. Isu keracunan makanan dalam kalangan murid sekolah. Punca-punca dan langkah-langkahmengatasi.
2. Isu kenaikan harga barang keperluan di pasaran. Punca dan kesan terhadap masyarakat.
3. Isu peningkatan kadar jenayah berat di negara ini. Punca dan langkah mengatasinya.
4. Konsep agropelancongan dan 'homestay'. Kepentingan dan langkah galakan untukmenyemarakkan industri pelancongan negara.
5. Penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Kesan dan langkah mengatasinya.
6. Isu penggunaan kad kredit, kebaikan dan keburukannya.
7. Kekurangan penyertaan bukan bumiputera dalam pasukan keselamatan. Punca dan langkahmengatasinya.
8. Isu Program Latihan Khidmat Negara: Kebaikan dan langkah untuk meningkatkankeberkesanan.
9. Jenayah ragut. Kesan dan langkah mengatasi.
10. Perumahan di tanah tinggi. Risiko dan langkah keselamatan.