Wednesday, July 22, 2009

Kelewatan mengemas kini blog

Saya kurang mengemas kini blog ini kerana terlau sibuk untuk mengumpulkan bahan yang sesuai. Namun saya tetap akan memasukkan beberapa bahan pengajaran yang dapat dikongsikan dengan pengunjung-pengunjung blog ini. Hal ini demikian kerana blog ini lebih bersifat akademik dan memerlukan bahan yang bersifat akademik juga.
Selepas ini saya akan masukkan bahan tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran KOMSAS untuk dibaca dan dikomen oleh rakan-rakan pengunjung blog.

No comments: