Saturday, October 24, 2009

Panduan Rumusan STPM

Membuat rumusan bagi peringkat STPM lebih kurang sama dengan cara membuat ringkasan dalam PMR. Akan tetapi rumusan STPM memerlukan calon lebih matang dalam semua hal termasuk mengesan isi, mengolah isi, penggunaan bahasa, membuat pendahuluan, dan juga membuat kesimpulan. Pertama sekali calon mesti baca petikan secara menyeluruh. Pastikan idea utama atau TEMA petikan tersebut. Cara perkara pokok yang hendak diperkatakan dalam petikan tersebut. Tema inilah yang akan diangkat menjadi pendahuluan rumusan.
Kemudian, bahagian isinya pula hendaklah diambil daripada isi penting dalam petikan. Setiap isi penting disenaraikan terlebih dahulu. Elakkan daripada mengambil huraian. Baca huraian tersebut dan apabila menemukan isi lain yang berbeza daripada huraian tadi, maka anggaplah isi itu sebagai isi baharu. Ulanglah perkara tersebut sehingga semua isi baharu ditemukan. Biasanya dalam rumusan ada antara enam hingga lapan isi penting.
Apabila calon mendapat semua isi penting, tulislah dalam perenggan yang baik, iaitu tiga perenggan semuanya. Ambil balik ayat dari petikan dan tokok tambah dengan istilah-istilah tetapi jangan ubah banyak sangat sehingga mencacatkan maksud. Penanda wacana boleh digunakan tetapi tidak seperti rumusan SPM.
Bahagian kesimpulan biasanya diambil daripada perenggan yang terakhir. Walau bagaimanapun tidak semua petikan meletakkan rumusan dalam perenggan yang akhir. Oleh itu calon mestilah bijak untuk menggarap kesimpulan yang merumus segala inti pati rumusan yang dibuat.

1 comment:

rYukaiz_03 said...

trima ksh ub=ntuk maklumat ini :)