Sunday, November 21, 2010

Soalan Novel

1. (a) Judul novel dikatakan mempunyai hubungan dengan kandungan novel berkenaan. Jelaskan hubungan tajuk novel dengan novel anda kaji.[7 markah]
(b) Watak sampingan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan plot sesebuah novel. Huraikan perwatakan watak sampingan dalam novel yang anda kaji.[8 markah]

Rangka jawaban

Judul Konserto Terakhir mempunyai kaitan dengan tema, persoalan, watak, plot, dan latar novel berkenaan.
- hubungan dengan tema novel tersebut iaitu kegigihan seorang pemuda dalam mencapai cita-citanya menjadi seorang pemuzik.
- peristiwa konsert itu menjadi kemuncak perkembangan plot.
- konsert yang terakhir ini juga menjadi titik-tolak penyelesaian beberapa perkara dalam novel. Datuk Johari tahu akan identiti Hilmi selepas konsert itu.

b) watak sampingan dalam novel Konserto Terakhir ialah Datin Salmah
- digambarkan sebagai seorang yang terlalu mementingkan darjat atau status.
- memiliki sikap angkuh dan sombong. Perasaan ini timbul kerana suaminya. Datuk Johari merupakan seorang Pegawai Tinggi Kerajaan.
- terlalu mengongkong anak dan suaminya. Anaknya Hayati sering dikongkong dan dikawal pergerakannya
- mengamalkan cara hidup kebaratan kerana sering menghadiri majlis “Morning Coffee” bersama wanita-wanita yang setaraf dengannya.

No comments: