Sunday, November 21, 2010

(a) Bandingkan latar masyarakat yang terdapat dalam mana-mana dua novel yang pernah anda baca.
[8 markah]

Jawaban contoh

Oleh sebab novel Konserto Terakhir dan Bukit Kepong mengungkapkan tema yang berbeza, latar masyarakat dalam novel-novel tersebut juga berbeza. Novel Konserto mengetengahkan latar masyarakat bandar yang mementingkan gaya hidup yang mewah dan moden. Hal ini ditunjukkan oleh watak Datin Salmah yang mengamalkan cara hidup masyarakat kota yang serba moden.
Selain itu novel Konserto Terakhir juga memaparkan latar masyarakat pemain muzik yang hidup serba kekurangan. Hilmi yang begitu gigih bermain muzik, gagal dalam rumah tangganya kerana keadaan hidup yang serba kekurangan. Malah rata-rata pemain muzik yang digambarkan dalam novel berkenaan hidup dalam keadaan susah.
Sementara itu latar masyarakat dalam novel Bukit Kepong pula berkisar di sekitar kehidupan pasukan polis yang bertugas di Rumah Pasung Bukit Kepong. Kehidupan mereka sentiasa berada dalam keadaan cemas dan berwaspada kerana sering diancam oleh pengganas komunis. Kemuncaknya, Rumah Pasung Bukit Kepong diserang oleh pengganas komunis yang jauh lebih ramai bilangannya berbanding anggota pasukan keselamatan.
Selain itu, novel Bukit Kepong juga memaparkan latar masyarakat kampung yang tidak merestui anak-anak bertugas sebagai anggota polis. Hal ini dibuktikan oleh watak ibu Othman Yusof yang menghalang Othman daripada menghadiri temu duga pasukan polis. Namun demikian, Othman tetap menghadiri sesi temu duga tersebut secara diam-diam agar tidak diketahui oleh ibunya.

No comments: