Tuesday, November 16, 2010

Buku Terbaru untuk 2011

Gambar di atas ialah buku baharu saya yang diterbitkan oleh Cerdik Publications. Saya menulis bahagian tatabahasa, rumusan, dan karangan untuk buku ini. Buku ditulis untuk murid-murid tingkatan empat.

No comments: