Thursday, November 18, 2010

Modal Insan Cemerlang

Langkah-langkah melahirkan modal insan cemerlang.

Pendahuluan
- modal insan ialah tenaga manusia yang bakal memenuhi keperluan tenaga kerja masa depan.
- negara maju memerlukan modal insan yang cemerlang dan ampuh.
- pelbagai langkah untuk melahirkan modal insan cemerlang.

Isi 1
- melengkapkan golongan remaja dengan ilmu pengetahuan terkini.
- dalam bidang ICT dan bidang-bidang yang baharu.
- untuk memenuhi keperluan kerjaya masa depan.

Isi 2
- membentuk sahsiah yang positif dalam kalangan remaja.
- melahirkan generasi yang berbudi bahasa.
- hormat-menghormati dalam masyarakat majmuk.

Isi 3
- melangkapkan diri dengan komunikasi yang baik.
- komunikasi asas pembinaan kewibawaan.
- komunikasi membolehkan remaja bersaing di peringkat global.

Isi 4
- membentuk remaja dengan semangat cinta akan negara.
- remaja yang cemerlang memiliki patriotisme yang tinggi.
- semangat setia menjadi asas kedaulatan negara.

Isi 5
- remaja diterapkan semangat 1 Malaysia.
- mementingkan kecemerlangan dalam semua bidang.
- mengutamakan perpaduan.

Kesimpulan
Remaja ialah pemimpin masa depan.
Perlu dididik agar memenuhi keperluan Wawasan 2020.

No comments: