Tuesday, November 16, 2010

Karangan 1 Malaysia : isi-isi karangan

Bincangkan peranan remaja dalam menjayakan Gagasan 1 Malaysia.

Pendahuluan

Gagasan 1 Malaysia telah diperkenalkan oleh pemimpin negara.
Slogan - Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan.
Rakyat Malaysia perlu menghayati falsafah gagasan ini, terutama golongan remaja.

Isi 1
- Remaja melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan.
- Menguasai ilmu pengetahuan baharu selaras dengan perkembangan zaman.
- Tujuannya untuk membolehkan remaja menjadi cemerlang.
- Peribahasa : jika tidak dipecahkan ruyung, di mana akan mendapat sagunya.

Isi 2
- Remaja mengamalkan semangat perpaduan.
- Hormat-menghormati antara satu sama lain.
- Memahami budaya, agama yang pelbagai.
- Bergerak seiring untuk mencapai negara maju.
- Peribahasa : Ke gunung sama di daki, ke lurah sama dituruni.

Isi 3
- Remaja memantapkan sahsiah diri.
- Mengamalkan budaya sopan santun.
- melengkapkan diri dengan ajaran agama dan pendidikan moral.
- Remaja Malaysia menjadi ikon imej baik di peringkat global.
- Peribahasa : kalau sudah benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau.

Isi 4
- Menghayati dan mengamalkan rukun negara.
- menjadi warganegara yang berintegriti.
- pembentukan modal insan yang cemerlang.
- memacu negara ke arah wawasan 2020.
- Peribahasa : bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.

Kesimpulan
Remaja ialah aset negara. Semua pihak perlu mendidik remaja ke arah pencapaian matlamat Gagasan 1 Malaysia. Usaha yang berterusan akan menjadikan remaja hari ini sebagai pemimpin yang berkaliber pada masa depan.

No comments: