Tuesday, July 20, 2010

Rangka Karangan SPM

Sejak akhir-akhir ini pelbagai penyakit berbahaya sedang melanda masyarakat di negara kita. Pada pandangan anda, apakah peranan ibu bapa untuk menangai penularan penyakit berbahaya ini.

Pendahuluan

Sejak akhir-akhir ini masyarakat Malaysia dikejutkan dengan pelbagai jenis penyakit berbahaya. Hal ini telah membangkitkan kebimbangan semua pihak terutamanya ibu bapa yang bimbang akan keselamatan anak-anak mereka. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk membendung dan menangani penularan penyakit berbahaya ini. Namun demikian, usaha gigih ini belum menampakkan hasil yang diharapkan. Jika dilihat secara tuntas, ibu bapa mempunyai peranan yang besar untuk mengekang penularan penyakit berbahaya ini.
Isi
i. Ibu bapa perlu memastikan persekitaran kawasan tempat tinggal b erada dalam keadaan bersih.
- tidak ada air yang bertakung - yang boleh menyebabkan nyamuk membiak
- sampah sarap dibuang ke tempat yang disediakan.
ii. Ibu bapa perlu mengingatkan anak-anak tentang kepentingan menjaga kebersihan dan kesihatan.
- Anak-anak diingatkan supaya membasuh tangan selalu.
- Tidak bermain di tempat-tempat yang kotor.
- Menggunakan sabun berubat untuk membersihkan diri.
iii. Ibu bapa perlu membawa ahli keluarga untuk mendapatkan rawatan sekiranya ada tanda-tanda jangkitan penyakit berbahaya.
- Mendapatkan rawatan di hospital yang bertauliah.
- Menempatkan ahli keluarga di wad untuk mendapat rawatan susulan.
- Ibu bapa selalu mendapatkan nasihat doktor tentang bahaya penyakit dan cara-cara menanganinya.
iv. Ibu bapa perlu peka dengan maklumat atau hebahan yang dibuat oleh pihak berkuasa.
- Mengingatkan anak-anak supaya memakai topeng muka.
- mendapatkan suntikan pencegahan di pusat kesihatan berdekatan.
- mengambil makanan yang dapat mengurangkan risiko serangan penyakit.
Kesimpulan
Kesimpulannya penularan penyakit berbahaya merupakan satu ancaman yang datang tanpa diundang. Ibu bapa dan seluruh masyarakat hendaklah sentiasa peka dengan perkembangan untuk bertindak kerana menyesal dahulu pendapatan menyesal kemudian tidak berguna. Semua pihak hendaklah menggemblengkan tenaga untuk menangani wabak penyakit berbahaya. Jika tidak seluruh keluarga akan mendapat musibah. Kerjasama semua pihak akan dapat menghindarkan seluruh masyarakat daripada menjadi mangsa penyakit berbahaya kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati.

No comments: