Thursday, July 15, 2010

Panduan Merumus Bahasa Malaysia SPM

Saya memperkenalkan satu kata singkatan supaya mudah diingat apabila murid menjawab soalan rumusan. Singkatan tersebut ialah PASSTDAADK (Pandang Awang Senyum-senyum, Tengok Dahi Awang, Ada Daun Kering) Singkatan tersebut merupakan perkataan pertama bagi setiap baris rumusan termasuk penanda wacananya. Kaedah ini semua untuk mereka yang mahu menjimatkan masa dan malas nak fikir penanda wacana yang lain.

P = Petikan membincangkan
A = Antara (isi tersurat)
S = Selain itu
S = Seterusnya
T = Tambahan pula
D = Di samping itu
A = Akhirnya
A = Antara (isi tersirat)
D = Di samping itu
K = Kesimpulannya

Kaedah ini hanya sebagai panduan sahaja. Saya cipta untuk kegunaan murid-murid saya sahaja.

No comments: