Thursday, November 6, 2008

Pemahaman Sajak


Baca puisi di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri.


Keindahan Yang Hilang
I
Sayup-sayup undan tua berlagu hiba
terbang beriring di rembang petang
renik-renik mengirai bulu carik
melayang satu-satu berbaur debu
lesu berapungan di air lalu.

Daun-daun menghijau alangkah segar
kemilau danau disinar mentari
kali tenang betapa lembut mengalir ke muara
kedamaian melingkar rimba
lalu tumpah kasih nan jernih
erat bertaut cinta kasih.

Malam hiba dadanya ungu luka
pungguk tersedu pilu di atas batu
bulan tiada lagi mendandan wajah
bintang malam pudar sinarnya.

II
Orang bicara bulan bintang di makmal
pada buku, data dan komputer
lalu bulan dan cakerawala bisa diteroka
bisa kembara di planet dan angkasa.

Undan patah sayap gugur bulunya bertaburan
Suara siapa parau mendera di malam lara
Kali tenang tiba-tiba airnya bengis melanda
Kepada siapa anak-anak kota desa berhutang nyawa?

III
Bulan kini bukan menara kasih jernih
bintang-bintang bukan lagi saksi sumpah kekasih.


(i) Apakah yang menjadi agenda manusia selaras dengan kemajuan sains dan teknologi seperti yang tergambar dalam puisi di atas? [3 markah]

Perkara yang menjadi agenda manusia selaras dengan kemajuan sains dan teknologi ialah manusia menjalankan kajian-kajian sains, mengkaji ilmu dengan menggunakan komputer bagi membolehkan manusia meneroka ke angkasa lepas termasuk planet-planet yang lain.


(ii) Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan negatif yang terjadi akibat alam sekitar tidak dipelihara dengan baik. [3 markah]


Pada pendapat saya, kesan-kesan negatif akibat alam sekitar yang tidak dipelihara ialah kepupusan flora dan fauna, menjejaskan kesihatan manusia, dan pencemaran alam berleluasa.

(iii) Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam puisi di atas. [3 markah]


Dua pengajaran yang terdapat dalam puisi tersebut ialah manusia hendaklah memelihara alam sekitar dengan baik. Hal ini demikian alam sekitar yang tidak dijaga menyebabkan pencemaran. Selain itu manusia janganlah terlalu ghairah dengan kemajuan sains sehingga mengabaikan alam sekitar. Hal ini demikian kerana kemajuan sains yang tidak dikawal menyebabkan manusia lupa akan tanggungjawabnya terhadap alam.
No comments: